Actualitate

(P) Canalizarea – un serviciu pentru toți!

Odată cu asigurarea alimentării cu apă potabilă pentru clienții CAA, în toată zona de deservire, devine necesară asigurarea colectării și transportării apelor uzate menajere de la consumatori la Stația de Epurare și mai apoi, deversarea în râul Arieș. Apele ajunse în emisar trebuie să fie curate, pentru a nu afecta flora și fauna râului care ne străbate regiunea

Din momentul în care apele uzate părăsesc locuinţa, ele trebuiesc să mai străbată o cale lungă până la Staţia de epurare, unde sunt tratate și purificate, pentru a putea fi  evacuate în apele râului ARIEȘ. Aceasta are capacitatea de a primi și epura un debit de aproximativ total de 1200 l/s.

Stația de Epurare a fost reabilitată în cadrul programului pe fonduri de coeziune, derulat în perioada 2007-2013 și are capacitatea de a curăța apele uzate colectate de la 110.000 locuitori echivalenți.


Reabilitarea și modernizarea Stației de Epurare Turda – Câmpia Turzii a constat în: reconstrucția completă a stației, pe amplasamentul celei vechi. În cadrul proiectului pe fonduri europene POS Mediu, din totalul sumei alocate companiei, respectiv 297.348.462 lei ( respectiv: 79,9 milioane de euro) , Stației de Epurare i s-a alocat pentru reabilitare și modernizare,  suma de: 71.820.000 lei.

Obiectivele principale ale acestui contract de lucrări sunt urmatoarele:


- epurarea apei uzate în conformitate cu standardele naţionale şi ale UE;

- tratarea eficientă a nămolului înainte de depozitare;


-înlocuirea echipamentului mecanic şi electric şi optimizarea consumului de energie;

- îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare.


Odată cu implementarea proiectului în valoare de 79,9 milioane de euro, a crescut gradul de conectare la rețeaua de canalizare cu 45%.

Cauzele care determină înfundarea sistemului de canalizare sunt nerespectarea regulilor elementare de utilizare a sistemului de canalizare şi lipsa cunoştinţelor necesare întreţinerii acestuia.


Director General al CAA, Cristian Octavian Matei afirmă: „Proiectul de 79,9 de milioane euro pe fonduri europene si care este finalizat, dar și demararea celui de-al doilea proiect de aproximativ 83 milioane de euro,  vor aduce mari beneficii în viața noastră, a tuturor, prin creşterea calităţii vieţii şi a sănătăţii, asigurarea unor servicii superioare calitativ şi protejarea mediului înconjurător.  Localităţile din mediul rural, arondate municipiilor Câmpia Turzii şi Turda,  nu au fost conectate până în prezent la serviciul de canalizare. În aceeaşi situaţie s-a aflat şi un întreg cartier din municipiul Turda, cartierul Poiana. Prin respectarea unor reguli simple de utilizare corectă a canalului şi dumneavoastră, clienții noștri,  ne puteţi ajuta în activitatea noastră,  prin acest lucru având grijă de siguranţa locuinţei, a bunurilor şi a comunităţii din care faceți parte. Ca urmare a derulării acestor mari proiecte pe fonduri de coeziune, toți cetățenii din aria de deservire a CAA vor fi racordați la reţeaua de canalizare. Aceste investiții sunt pe termen lung pentru comunitatea noastră!”

abonare newsletter