monitorulcj.ro Menu
Politică

Propunerile Partidului Forța Națională de sprijinire a mediului de afaceri din România și de prevenire și contracarare a efectelor crizei economice (P)

Epidemia determinată de coronavirus va avea efecte negative semnificative asupra economiei mondiale, europene și implicit a economiei româneşti.

Primele semne ale crizei economice au apărut deja, într-o primă fază înregistrându-se o scădere a „cererii” în special în domeniul serviciilor, dar și în consum. În prezent se înregistrează și o reducere semnificativă a „ofertei” deoarece activitatea a numeroase companii este perturbată din mai multe motive: probleme pe lanțul de aprovizionare și de distribuție, dar mai ales la export, creșteri de prețuri ori blocaj financiar. Pe de altă parte marea majoritate a firmelor nu au planuri de acțiune în situații de criză iar celelalte dețin doar planuri de acțiune în situații de criză financiară, de dezastre sau calamităţi naturale ori de război dar nicidecum pentru situații de pandemie. Mai mult decât atât, în România se întrevede și o considerabilă criză de încredere, care coroborată cu criza economică și în lipsa unor măsuri concrete și imediate din partea factorilor politici responsabili, va avea efecte dezastruoase și iremediabile pentru economia, independența și suveranitatea ţării.

Creșterea economică înregistrată în ultimii ani ȋn România se bazează în principal pe creșterea salariilor, în speță ȋn sectorul bugetar, care au generat creșterea consumului și care se regăsesc și în cheltuielile guvernamentale. PIB-ul ca formulă, include consumul, cheltuielile guvernamentale, investițiile și diferența dintre importuri și exporturi. În România, creșterea cheltuielilor guvernamentale a condus la o creștere a consumului, ceea ce a generat o creștere a economiei(care conține desigur și investițiile și creșterea exporturilor înregistrate în această perioadă), dar este o creștere pe datorie și deficite bugetare pentru că noi cheltuim peste ceea ce obținem ca venituri din economie.


Criza economică mondială și regională rezultat al pandemiei de coronavirus va genera o reducere a exporturilor în toate țările din regiune și în aceste condiţii diferența mare o va face cererea internă. Întrucât mare parte din măsurile fiscale au fost luate deja în timpul guvernǎrii PSD-ALDE și nu prea mai este loc de mărire a cheltuililor publice, singura pârghie prin care poate fi stimulată cererea internă și implicit creșterea economică o reprezintă investițiile în economie. Criza economică va avea ca efect o încetinire semnificativă a creșterii economice sau chiar o scădere a acesteia, afectând atât gospodăriile, cât și întreprinderile și locurile de muncă. În lipsa unor măsuri consistente și imediate de sprijinire a întreprinderilor, atât comerșul cât și investițiile vor înregistra scăderi considerabile ce vor conduce la deteriorarea rapidă a întregii economii.

Luând ȋn calcul toate aceste elemente și conștient de datoria și responsabilitatea pe care orice partid parlamentar ar trebui să o manifeste permanent și în mod obligatoriu în astfel de situaţii, partidul FORŢA NAŢIONALĂ propune tuturor partidelor responsabile adoptarea în “regim de urgențǎ” a prezentului


MEMORANDUM

Pentru sprijinirea întreprinderilor din economia românească în vederea prevenirii și contracarării efectelor crizei economice, prin programul intitulat “ROMÂNIA CAPITAL 2020”


Având în vedere că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri „în regim de urgență” pentru finanțarea investițiilor necesare asigurării continuității activităților întreprinderilor, relansării economice, menținerii numărului de locuri de muncă existent și creării de noi locuri de muncă, memorandumul stabilește elementele, condițiile și valoarea finanțării necesare asigurării capitalului de lucru necesar întreprinderilor din economia românească, prin lansarea unui program adresat tuturor întreprinderilor active din economia națională, indiferent de natura capitalului și de domeniul de activitate.

Principalele elemente ale programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020”:


1. Beneficiarii măsurii de finanțare

Beneficiarii măsurii de finanțare sunt toate întreprinderile active la data de 01.05.2020, indiferent de natura sau mărimea capitalului social și al domeniului principal de activitate.


2. Modalitatea de acordare a finanțării și valoarea acesteia

Fiecare întreprindere va beneficia din partea statului, de o finanțare nerambursabilă a capitalului de lucru necesar asigurării continuității și dezvoltării acesteia, sub forma unui aport în numerar la capitalul social al întreprinderii, efectuat la valoarea nominală a părților sociale și/sau acțiunilor aferente capitalului social subscris și vărsat de asociați/acționari la data de 01.05.2020. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 6 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați la data de 01.05.2020 dacă aceasta este mai mică sau egală cu 10.000 lei. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 4 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați la data de 01.05.2020 dacă aceasta este mai mare decât 10.000 lei și mai mică sau egală cu 25.000 lei. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 2,5 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați la data de 01.05.2020 dacă aceasta este mai mare decât 25.000 lei și mai mică sau egală cu 50.000 lei. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 2 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați/acționari la data de 01.05.2020 dacă aceasta este mai mare decât 50.000 lei și mai mică sau egală cu 100.000 lei.Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați/acționari la data de 01.05.2020 dacă valoarea capitalului social este mai mare decât 100.000 lei. Suma maximă a finanțării astfel obţinute de către o întreprindere, indiferent de mărimea capitalului social, este de 500.000 lei.

3. Modalitatea tehnică de acordare și utilizare a finanțării

În vederea obținerii finanțării, fiecare întreprindere va deschide un cont special purtând denumirea “ROMÂNIA CAPITAL 2020”, cont în care va fi virată finanțarea şi din care vor fi efectuate plățile ulterioare, până la utilizarea integrală a finanțării acordate.

Fiecare asociat/acționar va primi cu titlu gratuit sub formă de părţi sociale/acţțuni, o cotă parte din valoarea finanțării, proporțional cu cota de capital social subscris și vărsat de fiecare asociat/acționar la data de 01.05.2020.

Capitalul astfel obținut de către fiecare întreprindere va putea fi folosit pentru finanțarea activității întreprinderii. Vor putea fi efectuate orice plăți, cu excepția plăților privind rambursarea împrumuturilor către asociați/acționari, persoane fizice sau juridice altele decât instituțiile financiare bancare și/sau nebancare și/sau a rambursării anticipate a împrumuturilor contractate cu instituțiile financiare bancare și/sau nebancare.

Programul “ROMÂNIA CAPITAL 2020” va asigura o infuzie de capital consistent în economia româneascǎ, atât prin sumele finanțate de către stat dar și prin sumele cu care asociații/acționarii întreprinderilor beneficiare vor majora capitalul social al întreprinderilor existente pentru a putea beneficia de o finanțare cât mai consistentă. În esență este vorba de o capitalizare a tuturor întreprinderilor, într-un mod transparent și nediscriminatoriu, indiferent de natura capitalului social și de domeniul principal de activitate. Întreprinderile vor avea libertatea de a folosi aceste finanțări conform planurilor și strategiilor proprii pe care le vor elabora ţinând cont de noul context economic și de piață creat de epidemia de coronavirus, fără alte interdicții decât cele enumerate mai sus.

Totodată, efectele pozitive ale acestui program vor fi imediate:

- Locurile de muncă existente vor fi menținute;

- Vor fi create noi locuri de muncă;

- Vor fi eliminate blocajele financiare;

- Antreprenorii își vor putea întocmi planuri pe teremen scurt și mediu și își vor putea extinde domeniile de activitate;

- Economia României va fi protejată de efectele negative ale unei crize economice la nivel regional și mondial;

- Vor fi create condiții ideale pentru atragerea capitalului străin spre investiții în economia românească, cunoscut fiind faptul că investitorii vor căuta soluții cât mai sigure de investire, ori prin blocarea propagării efectelor epidemiei de coronavirus în economia românească, aceasta va reprezenta un „El Dorado” pentru toți investitorii, interni sau externi.

4. Modalitatea de transpunere în practică „în regim de urgență” a programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020”

Este vital ca toate partidele responsabile să acționeze imediat întrucât fiecare zi pierdută ne apropie cu pași repezi de dezastrul economic. FORȚA NAȚIONALĂ consideră că în această situație cea mai bună apărare este atacul și având în vedere urgența cu care se impune demararea acestui program propune următoarele variante de lucru:

- Partidele semnatare ale prezentului MEMORANDUM să solicite Guvernului emiterea unei ordonanțe de urgență privind demararea programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020”, ordonanță care să conțină principalele elemente, condiții și modalități de implementare a acestuia, stabilite de comun acord de către partidele parlamentare semnatare ale MEMORANDUMULUI.

- În situația în care guvernul nu va da curs solicitării de mai sus, partidele parlamentare semnatare vor aproba în regim de urgență o iniţiativă legislativă privind programul “ROMÂNIA CAPITAL 2020”. Suntem convinși că, așa cum actualul guvern a fost validat pe repede-înainte în mai puțin de 24 de ore, tot așa și o inițiativă legislativă de importanță vitală pentru protejarea economiei românești, a independenșei și suveranității țării, ar putea fi aprobată în timp record, dacă există voință politică.

Partidul FORŢA NAŢIONALĂ are soluții privind finanțarea integrală a programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020” în forma propusă.

Vicepreședinte FORȚA NAȚIONALĂ
Naș Sorin-Valeriu