monitorulcj.ro Menu

Politică

Ce spun reprezentanţii PRU despre amplasarea plăcuţelor multilingve la intrare în oraş

Ce spun reprezentanţii PRU despre amplasarea plăcuţelor multilingve în oraş

Primarul municipiului Cluj Napoca Emil Boc a anunţat vineri că vor fi amplasate plăcuţe multilingve la întrarea în oraş, dar şi în limba latină. Soluţia găsită de Boc nu este însă văzută cu ochi buni de reprezentanţii PRU.

Preşedintele PRU Cluj Alexandru Cordoş atrage atenţia că legea îl obligă pe primar să depună recurs.

“Legea îl obligă să facă recurs, nu are voie să renunţe la recurs. Dacă depune apel şi rămâne definitiv, e altceva, poate lua o hotărâre. Dar în acest moment nu poate să amplaseze plăcuţe fără să depună recurs”, precizează Alexandru Cordoş.  

De altfel, anterior anunţului primarului, reprezentanţii PRU îi cereau acestuia să facă recurs, pornind, în argumentele lor de la lege.

“Partidul România Unită Cluj preocupat fiind de situaţia inscripţiilor multilingve de la intrările în oraşul Cluj-Napoca îşi ilustrează poziţia pornind de la articolul 76, alineatele 2, 4 ale Legii administraţiei publice locale 215/2001:

Art. 76.

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate și organismele subordonate consiliului local, aceștia se pot adresa, oral sau în scris, și în limba lor maternă și vor primi răspunsul atât în limba română, cât și în limba maternă.

(4) Autoritățile administrației publice locale vor asigura inscripționarea denumirii localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile prevăzute la alin. (2).

Conform acestui articol de lege, prevederea referitoare la procentajul de 20% pondere a populaţiei minoritare, este foarte clară. Aplicată datelor recensămintelor din 2012 şi 2011, aceasta prevedere nu obligă municipalitatea clujeană nici să folosească limba maghiară în actele oficiale ale instituţiei şi nici să instaleze plăcute bilingve la intrările în oraş. În consecinţă, pentru a păstra coerenta legislativă, solicitam primarului municipiului Cluj-Napoca să depună recurs în dosarul plăcutelor bilingve.

Totodată avându-se în vedere tradiţia multiculturală şi contemporaneitatea europeană, cosmopolita a municipiului Cluj-Napoca, propunem iniţierea unei obiective şi nepartizane dezbateri publice având ca subiect folosirea atât în administraţie cât şi în inscripţionările publice, a mai multor limbi. Ca urmare a acestei dezbateri printr-o iniţiativă legislativă, actualele reglementari ar putea fi puse în concordanţă cu noile realităţi, multilingvismul putând deveni o practică instituţionala curentă”, arăta preşedintele PRU Cluj Alexandru Cordoş.