monitorulcj.ro Menu
Educație

VIDEO. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca, instituție de învățământ cu specializări la standarde moderne (P)

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” este o instituție de învățământ cu specializări la standarde moderne.

Pe aceasta cale dorim să ne prezentăm și spunem că suntem ofertanţi ai unui program educaţional modern şi adaptat cerinţelor actuale. Noi ne construim strategia educaţională pornind de la nevoile şi interesele elevilor, încercând să le oferim acestora cele mai bune condiţii de studiu şi de dezvoltare profesională şi personală.

Suntem, în primul rând, o şcoală pentru toţi copiii: pentru cei care au cunostinţe teoretice temeinice, pentru cei care au abilitaţi practice, pentru cei care au decis deja ce vor face în viaţă, dar şi pentru cei care nu s-au hotărât încă. Acum, când absolvenţii ciclului gimnazial trebuie să facă una dintre cele mai importante alegeri din viaţa lor, vrem să le venim în ajutor și să îi îndrumăm să își îndrepte pașii spre liceul nostru. Aici vor fi întâmpinați de cadre didactice devotate și se vor bucura de o bază materială în concordanță cu nevoile lor educaționale, astfel, putem să le oferim un parcurs educaţional complex, maleabil care poate fi optimizat şi ajustat pe parcursul studiului. Le putem oferi calificări, competenţe profesionale, abilităţi practice şi valori care îi vor ajuta să-şi găsească cu uşurinţă un loc de muncă.


Specializările pe  care Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”  le pune la dispoziție sunt: la nivel liceal, Tehnician proiectant CAD, Tehnician mecatronist, iar la nivel profesional, Electromecanic utilaje și instalații industriale, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Operator pe mașini cu comandă numerică, Sudor, Tinichigiu vopsitor auto.

Se cuvine să explicăm, în câteva cuvinte, în ce va consta, concret, activitatea profesională a elevilor care optează pentru clasele de liceu: Tehnicianul proiectant CAD va dobândi competenţe care-i vor permite să proiecteze şi să deseneze pe calculator, cu aplicabilitate în diverse ramuri ale industriei. Tehnicianul mecatronist va dobândi un sistem de cunoștinţe şi competenţe din domeniul mecanicii, electronicii şi utilizării calculatorului, care-i va permite să lucreze cu sisteme de producție moderne.


De asemenea, vom prezenta în câteva rânduri  și activiățile Școlii  Profesionale, care reprezintă, cu siguranţă, cea mai bună opţiune pentru elevii care au abilităţi practice. Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, fiecare elev primeşte suma de cel puțin 400 lei lunar.

În funcţie de performanţe sau de alte criterii stabilite de operatorii economici, elevii pot primi şi alte forme de sprijin de la aceștia, acestea fiind stabilite prin contractele individuale de pregătire practică la începutul şcolarizării și un loc de muncă la finalizarea studiilor. Agenții economici cu care avem parteneriat sunt: ROBERT BOSCH SRL, ENERGOM S.R.L., S.C. ULMA PACKAGING S.R.L., S.C. COINJECT S.R.L., S.C. PRODCONFEX S.R.L, S.C. PFEIFER, VACUUM ROMÂNIA S.R.L, S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTS S.A., S.C. POLYTECHNIK SIETA S.A RONDOCARTON, REMARUL 16 FEBRUARIE SA.


Totuşi, şcoala profesională nu reprezintă obligatoriu finalul parcursului educaţional al unui tânăr. De aceea, îi oferim posibilitate de a-și  continua studiile, la învaţământul seral, în paralel cu desfăşurarea activității profesionale sau la învățământul de zi.

Oferta noastră educaţională, prin varietatea şi posibilităţile de intrare pe piaţa muncii, poate constitui fundamentul profesiilor viitorului, iar cel mai important aspect este recunoașterea națională și internațională a calificării.


            Așteptăm cu drag noii elevi, iar mai multe detalii, despre oferta educațională, activitățile pe care le desfășurăm și alte beneficii de care se pot bucura aceștia, se găsesc pe siteul liceului nostru, accesând www.gsavlaicu.ro.