monitorulcj.ro Menu
Educație

Fratele/sora mai mica/ă (P)

O parte dintre elevii Școlii Gimnaziale Ioan Alexandru din comuna Sînpaul, județul Cluj provin din medii defavorizate social (din comunitățile română și rromă), din familii nevoiașe, familii disfuncționale sau au părinții plecați în străinătate, întâmpinând, din aceste cauze, dificultăți în învățare, în realizarea sarcinilor școlare și în adaptarea la mediul școlar. Acești elevi sunt predispuși fenomenului de părăsire timpurie a școlii, și riscă să rămână analfabeți.

Colaborând cu Fundația Noi Orizonturi, școala, prin Clubul IMPACT – „Minions”, Sînpaul, și-a găsit sprijin în derularea proiectului Fratele/sora mai mic/ă prin care și-a dorit să vină în ajutorul acestor tineri, implicând cât mai mulți membri din comunitatea noastră. Minionii au dat dovadă de responsabilitate, de empatie, de cooperare, de încredere și de curaj pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului, iar  reușitele lor merită să fie împărtășite.


„E nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil!”

Proiectul a luat naștere în urma unei „dezbateri pe uliță”, prin care cei treizeci de membri ai Clubului Impact, elevi ai claselor V-VI, și-au redescoperit spiritul de inițiativă, identificând câteva nevoi ale comunității, la care și-au propus să răspundă prin mijloacele și resursele pe care le au la îndemână. Pentru a se asigura de reușita acțiunilor lor, aceștia au solicitat și implicarea altor parteneri, din comunitate sau din afara ei, care au răspuns cu aceeași dorință de implicare.


Ținând cont de nevoile imediate ale comunității, impacții au decis în mod democratic problema care era cel mai aproape de sufletul lor. Observând nevoia de sprijin a unora dintre colegii lor, care întâmpină dificultăți de învățare și de integrare în comunitate și, implicit, în mediul școlar, voluntarii impact și-au asumat această cauză.

Astfel, a fost organizată o campanie de colectare de fonduri și donații (rechizite, haine, alimente) pentru ajutorarea copiilor cu nevoi materiale; au fost realizate activități comune părinți-elevi (rezolvarea în comun a unor teme școlare, vizionarea în comun a unor filme și piese de teatru pentru copii, drumeții pentru cunoașterea atracțiilor turistice din comună; jocuri distractive-recreative în parcul școlii;), dar și ateliere de lucru destinate doar părinților cu temele: „Cum pot să-mi ajut copilul?” și „Ce fac eu pentru copilul meu?”. Considerăm că activitatea cea mai eficientă a fost „adoptarea” de către membrii IMPACT a câte unui elev cu dificultăți de învățare pe care l-au sprijinit la teme o dată pe săptămână și pe care, din postura unui îngeraș păzitor, l-au vegheat pretutindeni, recompensându-l, în funcție de  faptele pe care le-a săvârșit.


Participând la scrierea și implementarea acestui proiect de învățare în folosul comunității, tinerii au fost obișnuiți să lucreze în echipă, să relaționeze armonios, șă-și organizeze activitățile și să le gestioneze în funcție de resursele disponibile, însă, cel mai important, este că proiectul propune o nouă viziune asupra pregătirii pentru viață, precum și o învățare într-un alt cadru decât cel al școlii.

Prin implementarea acestui proiect, ne-am dorit cunoașterea dificultăților întâmpinate de unii copii pentru integrarea în viața școlară, asigurarea egalității de șanse pentru toți membrii comunității și, în consecință, să facem școala un mediu plăcut, atractiv, unde elevii să vină cu placere. În acest sens, cu sprijinul ONG „Go Free”, membrii IMPACT și-au demonstrat creativitatea și talentul artistic prin pictarea grădiniței în nuanțe și forme vii, pentru a o face un loc cât mai vesel.  


„Ce bine-i șade satului între atâția tineri!”

Merită să facem cunoscute câteva dintre mărturiile membrilor Clubului IMPACT: „Am învățat să fiu empatic, să fiu mai atent la nevoilor celor din jur!” (N.D.), „Am învățat să ofer și să primesc încredere în cei de lângă mine!” (R.A.), „Privesc cu alți ochi lumea!” (F.M.), „Sunt mai blând, mai calm și-mi organizez mai bine emoțiile!” (P.D.I.), „Am dobândit curajul de a spune ceea ce gândesc!” (B.C.), „Am învățat să fiu mai organizat, mai responsabil!” (Ș.D.) Dincolo de munca voluntară pe care o depun, elevii și-au însușit proiectul IMPACT ca pe un stil de viață și și-au interiorizat un set de valori pe care apoi le-au transferat în diferite contexte de viață. De asemenea, fiind parte din programul lor, impacții au hotărât permanentizarea activităților de ajutorare a elevilor mai mici, care necesită sprijin în parcursul lor școlar.


Clubul IMPACT „Minions” face parte din rețeaua națională de Cluburi IMPACT realizată de Fundația Noi Orizonturi la nivel național și internațional. 183 de cluburi IMPACT fac parte din rețeaua națională, în timp ce peste 300 de cluburi sunt deschise în Europa, America, Asia sau Africa.

Tinerii și profesorii din cadrul cluburilor se întâlnesc săptămânal pentru a dezvolta proiecte în folosul comunității. Printre abilitățile dezvoltate se numără antreprenoriatul, gândirea critică, valori proprii, iar învățarea este interactivă și conectată la realitate.

Proiectul „Fratele/sora mai mic/ă” inițial de clubul IMPACT „Minions” s-a desfășurat în cadrul proiectului Incluziunea înseamnă învățare pentru toți, coordonat de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE - 2014-2021.

Despre Fundația Noi Orizonturi

De 18 ani Fundația Noi Orizonturi oferă educatorilor instrumente prin care pot împuternici tinerii să conducă şi să producă schimbări pozitive în comunităţile lor. Fundația lucrează cu cadre didactice, directori de școli şi voluntari să transforme educaţia din România, să susțină organizaţii din alte 24 de ţări și să ofere programe de dezvoltare a competenţelor și a caracterului. Fundația Noi Orizonturi aduce o perspectivă nouă școlilor - ca spațiu al colaborării între diferiți membri ai comunității pentru a răspunde mai bine nevoilor copiilor. Pentru mai multe detalii: https://www.noi-orizonturi.ro/

 

Persoana de contact/lider club IMPACT Minions:

Nume: Merdan Augustin-Danut

Telefon: 0745506798

Email: g.merdan@yahoo.com

Etichete: elevi proiect