monitorulcj.ro Menu

Educație

Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Napoca” din Cluj-Napoca au învățat alături de parteneri europeni să elimine stereotipurile din viața lor (P)

În perioada 11-16 mai 2019, o delegație de cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Napoca„ din Cluj-Napoca, formată din Marinela Marc, Lucia Pojar și Judith Moricz a participat la ultima reuniune din cadrul proiectului Erasmus + „Take out stereotyping out of your life”.

     În cadrul proiectului au participat  școli  din Lituania, Turcia, Italia, Slovenia și România, iar scopul proiectului a fost ca elevii să poată conştientiza propriile stereotipuri şi prejudecăţi pentru a le depăşi în viitor în relația cu ei și cu cei cu care interacționează, pentru a căpăta încredere în forțele proprii și a elimina sentimentul inferiorității în raport cu ceilalți. Stereotipurile reprezintă o idee fixă, în general greșită,  pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, iar în cadrul proiectului elevii au reușit, prin diferite activități, să demonteze prejudecățile despre  popoare, etnii și să promoveze valorile specifice fiecărei țări partenere, să elimine xenofobia, ura, rasismul.

     Programul reuniunii de la Istambul a cuprins prezentarea școlii gazdă, unde elevii au prezentat materialele având ca temă Stereotipuri legate de religii și obiceiuri. După prezentare, elevii au prezentat un program de dansuri tradiționale turcești, care a fost foarte apreciat de participanți. Alte activități au vizat participarea la diverse lecții, vizitarea unui campus nou în care școala urmează să funcționeze din toamnă, prezentarea unor concluzii în urma derulării de activități pe parcursul celor doi ani de proiect, precum și vizitarea unor obiective turistice din Istambul, ce au avut ca scop familiarizarea cu specificul și atracțiile turistice ale orașului, precum și îmbunătățirea cunoștințelor privind istoria Turciei, dar  și protecția florei și faunei în parcurile  naționale.

     Pe parcursul celor doi ani de proiect, elevii și cadrele didactice din Lituania, Turcia, Italia, Slovenia și România au desfășurat diverse activități, în cadrul cărora au identificat informații despre tipurile de stereotipuri de rasă, religie, naționalitate, cultură, de gen, de vârstă, care circulă despre fiecare popor, gen, vârstă și au încercat să le demonteze, dovedindu-și creativitatea și conștientizând cât de important este să eliminăm aceste prejudecăți din atitudinea noastră.

     Doamna Marinela Marc, directorul Colegiului Tenic „Napoca” și membru în echipa de proiect ne-a mărturisit că „implicarea elevilor în proiecte educaționale este una din prioritățile școlii, care le oferă elevilor și cadrelor didactice oportunitatea de a exersa unele competențe dobândite la școală în noi context de învățare, iar proiectele europene le deschide noi orizonturi, prin șansa de a veni în contact cu elemente din cultura și civilizația altor țări, de a–și exersa competențele de comunicare în limba engleză, de a afla ce preocupări au tinerii de vârsta lor din alte țări, de a lega prietenii, care să dureze dincolo de calendarul proiectului, care să genereze noi proiecte și idei de colaborare. Iar ca o recunoaștere a promovării valorilor și principiilor europene, Colegiul Tehnic „Napoca” a primit anul trecut din partea Ministerului Educației Naționale distincția de Școală Europeană, în urma unei competiții naționale la care au participat școli  care au derulat în ultimii ani proiecte europene”.