monitorulcj.ro Menu

Educație

CREZUL EUROPEAN ŞI MANIFESTĂRILE SALE ÎN VIAŢA COTIDIANĂ EXPLORATE DE TINERII LICEENI ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRII TRANSNAŢIONALE DE PROIECT ERASMUS +: „EUROPE(AN) MATTERS - A SURVEY ON ATTITUDES TOWARDS EUROPE” (P)

În perioada 07-11 mai 2018, Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca a fost gazda întâlnirii transnaţionale de proiect Erasmus+ 2017-1-DE03-KA219-035556_2 ”Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe”.

La activităţile desfăşurate au participat elevi şi profesori de la şcolile partenere în proiect: Goethe-Gymnasium Stolberg, Germania, IES Jándula, Spania, Liceo Scientifico Alfonso Maria de’ Liguori, Italia şi de la Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca, România.

Întrebarea esenţială la care şi-au propus să afle un răspuns echipe de tineri selectaţi din clasele a IX-a şi a VIII-a, din cele 4 şcoli europene partenere, este: Ce relevanţă are pentru noi, ca cetăţeni europeni, apartenenţa la Uniunea Europeană, din perspectiva modului în care ne desfăşurăm activitatea în viaţa cotidiană, şi din prisma felului în care urmărim să ne realizăm scopurile, în cadrul demersurilor de afirmare a propriei valori, ca oameni şi membri, ai unei familii naţionale şi transnaţionale? Colaborarea elevilor, sub îndrumarea profesorilor, membri ai echipei de proiect, se desfăşoară în cadrul parteneriatului strategic Erasmus + „Chestiuni europene – un sondaj de opinie privind atittudinea oamenilor faţă de Europa” / „Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe”, program înscris în acţiunea KA2 - cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici, subacţiunea 219 - parteneriate strategice numai între şcoli.

În cadrul proiectului, elevi şi profesori de la Goethe Gymnasium Stolberg, Germania, Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca, România,  IES Jándula, Andújar, Spania şi Liceo Scientifico Alfonso Maria De’ Liguori, Acerra, Italia desfăşoară activităţi de învăţare prin cooperare, pentru a evidenţia importanţa apartenenţei comunităţilor lor, locale şi naţionale, la Uniunea Europeană. Au fost realizate materiale suport, pentru învăţarea prin investigaţie, a istoricului Uniunii Europene şi a instituţiilor acesteia şi s-a discutat despre valori şi atitudini dezirabile pentru a fi promovate în spaţiul european. De asemenea, elevii au realizat un mini-serial video, având ca subiect avantajele cetăţeniei europene şi a apartenţei statelelor membre la UE. Toate materialele elevilor au fost postate pe pagina creată pe platforma eTwinning, dar şi pe site-ul oficial al proiectului. Nu în ultimul rând, unul dintre obiectivele proiectului, care merită să fie menţionat în acest context, este investigarea, în cadrul unui sondaj de opinie, a atitudinii diverselor categorii de oameni faţă de avantajele pe care le oferă apartenenţa ţărilor membre la UE.

În toate activităţile proiectului, elevii îşi pun în comun creativitatea şi cunoştinţele despre UE, dobândite la diverse obiecte de studiu. Dezvoltându-şi abilităţile de comunicare lingvistică într-o limbă modernă, competenţele digitale, gândirea criticã  şi valorificându-şi  experienţele personale, elevii vor să atragă atenţia asupra faptului ca beneficiile de care se bucurã astãzi fiecare cetãţean al unui stat membru UE sunt rezultatele colaborãrii şi cooperării, în timp, a ţãrilor care au constituit sau au aderat, ulterior, la aceastã organizaţie. Deşi de multe ori, întâlnim oameni pentru care Uniunea Europeanã este doar o idee abstractã şi care nu par a recunoaşte sau a regãsi manifestate aceste beneficii în viaţa lor de zi cu zi, credem că, prin acţiuni sau atitudini informate despre ceea ce este şi ceea ce face Uniunea Europeanã, fiecare  dintre noi poate identifica în în viaţa personală şi profesională consecinţele benefice ale unor decizii, luate la nivel european, pentru a îmbunãtãţi calitatea vieţii şi a mediului în care trăim.

În perioada 7-11 mai 2018, elevii din şcolile partenere s-au întâlnit la Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” din Cluj-Napoca pentru cea de-a doua perioadã de activitãţi comune de învãţare, planificate în cadrul proiectului, programat a se desfãşura pe o duratã de doi ani (septembrie 2017 – august 2019). Pe parcursul acestei sãptãmâni câte 6 elevi, reprezentanţi ai fiecãrei şcoli partenere, au lucrat în echipe mixte pentru realizarea mini-serialului video, de 7 episoade, care să ilustreze ideile şi viziunea elevilor despre avantajele cetăţeniei europene. Am sărbătorit împreunã Ziua Europei şi am dezbătut modul în care sondajul de opinie despre UE, unul dintre produsele finale ale proiectului,  urmeazã a fi aplicat şi, apoi, evaluat. În activităţile organizate de Ziua Europei au fost alături de noi, au făcut prezentări şi au susţinut activităţi interactive cu elevii, dl. asist. univ. dr. Mihnea Stoica, împreună cu un grup de studenţi de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, dar şi studenţi de la Facultatea de Geografie, din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai”.

De asemenea, elevii din Germania, Spania şi Italia au avut ocazia să cunoscă modul de viață și de instruire a colegilor lor din România, să ia contact cu tradiţiile locale şi să viziteze diferite obiective turistice din Cluj-Napoca şi din regiunea Transilvaniei.

Susţinerea primitã, în buna desfãşurare a activităţilor proiectului, din partea comunităţii şcolare locale, ne apropie mai mult de realizarea unuia dintre obiectivele proiectului, acela de a întãri colaborarea noastră cu familiile elevilor şi de a evalua modul în care, iniţiativele instituţiei noastre şcolare sunt receptate de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor de educaţie.

Motivaţia participării Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca la acest proiect de parteneriat strategic între şcoli este aceea de a susţine formarea multiculturalã şi civicã a elevilor noştri, prin activităţi comune cu elevi din alte ţări europene, pentru a aplica în situaţii practice de viaţă cunoştinţele şi abilitãţile dobândite la diverse discipline, într-o abordare crosscurricularã interactivã.        

Pentru că tinerii care se instruiesc azi în şcolile din ţările membre ale UE vor fi cei care vor lua decizii pentru un viitor comun al europenilor, cunoaşterea lor reciprocă, la vârsta adolescenţei, este un bun prilej pentru o viitoare colaborare în diverse domenii ale activităţii umane. Suntem încrezători că oportunităţile oferite elevilor din şcolile partenere, în cadrul proiectului Erasmus + 2017-1-DE03-KA219-035556_2 ”Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe”, vor fi valorificate de către aceştia pentru dezvoltarea lor personală şi profesională, dar şi pentru a deveni cetăţeni europeni activi şi responsabili.