monitorulcj.ro Menu
Educație

(P) Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca – „O opțiune solidă și viabilă”

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj – Napoca organizează în perioada 15 iunie – 26 septembrie 2016, concurs de admitere pentru anul universitar 2016 – 2017. Peste 900 de tineri sunt așteptați să studieze în următoarele domenii de licență și masterat: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Finanțe, Management, Drept și Educație fizică și sport.

Facultățile de Științe economice, Drept și Educație fizică și sport oferă viitorilor studenți programe de studii universitare de licență acreditate și autorizate la formele de învățământ cu frecvență (IF) și învățământ cu frecvență redusă (IFR), în toate domeniile de interes. În acest an universitar, se organizează concurs de admitere pentru specializările: Management, Finanțe și bănci, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Drept și Educație fizică şi sportivă.

În cadrul Facultății de Științe economice funcționează cinci programe de studii universitare de masterat în domeniile finanțe (Bănci, asigurări și piețe financiare) și management (Managementul afacerilor, Managementul resurselor umane, Managementul societăților comerciale și de credit și Managementul organizațiilor sportive).


Universitatea noastră a fost fondată în 1992, ca instituție particulară de învățământ superior, reprezentând o alternativă la învățământul superior de stat. Am dorit şi am reuşit, în bună măsură, să fim o opţiune solidă și viabilă pentru toţi cei care doresc să-şi continue studiile într-o universitate dinamică, cu un trend ascendent, profund racordată la noile standarde de calitate ale învăţământului superior, fiind capabilă să pregătească resursa umană care să facă față exigențelor actuale ale pieţei muncii”, a declarat Preşedintele Senatului Universităţii „Bogdan Vodă”, Prof. univ.Dr. Dumitru Purdea.

Universitatea în cifre

Universitatea este pregătită pentru anul universitar 2016–2017 să școlarizeze un număr de 735 de studenţi, respectiv 250 de masteranzi.


 „În cei 25 de ani de existenţă ai universității noastre, au absolvit peste 12.000 de studenţi și aproximativ 3000 de masteranzi”, a adăugat Prof.univ.Dr. Dumitru Purdea.

Conform reprezentanţilor universităţii, în proporţie de 80% din studenţii care au ales să urmeze programe de studii la forma de învățământ cu frecvenţă redusă, ocupă un loc de muncă în domeniul respectiv.


Indiferent de forma de învățământ aleasă (IF sau IFR), concursul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, în limita cifrei de școlarizare aprobate de ARACIS, respectiv a mediei obținute la examenul de licență.

Taxa de școlarizare aferentă unui an universitar la Universitatea “Bogdan Vodă” este în cuantum de 600 de euro (echivalentul în lei) și poate fi achitată în trei tranșe egale iar pentru înscrierea la concursul de admitere candidații trebuie să achite suma de 50 de lei.


În timpul studiilor universitare de licență și masterat studenții pot beneficia de o serie de facilități acordate de conducerea universității, printre care putem enumera: la plata integrală a taxei de școlarizare până la data de 1 octombrie 2016, se acordă o reducere de 10%, studenților care urmează în paralel două programe de studii sau sunt la a doua specializare în cadrul UBV li se acordă o reducere a taxei de 8% etc. Mai mult, pe parcursul școlarității, studenții noștri beneficiază de efectuarea stagiului de practică în domeniul studiat în cadrul organizațiilor de profil cu care universitatea a încheiat convenții de colaborare în acest sens, ceea ce le conferă o pregătire practică solidă în vederea obținerii unui viitor loc de muncă la absolvirea studiilor universitare.