monitorulcj.ro Menu

Educație

34 de burse pentru tineri din partea Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”

Elevii de liceu, studenţii, masteranzii şi doctoranzii pot beneficia de cele 34 de burse care au fost scoase la concurs de Fundaţia „Mitropolitului Bartolomeu” pentru anul şcolar şi universitar 2015-2016.

Bursele sunt repartizate după cum urmează:

- 18 burse pentru elevi de 200 lei pe lună

- 12 burse pentru studenți de 300 lei pe lună

- 3 burse pentru masteranzi de 300 lei pe lună

-  1 bursă pentru doctoranzi de 400 lei pe lună

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 19 octombrie. În data de 30 octombrie se afişează rezultatele, iar în 2 noiembrie pot fi depuse contestaţiile şi se afişează rezultatele finale.

Bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2015. Masteranzii şi doctoranzii, care vor candida pentru bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl Fundaţiei. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Fondul alocat pentru bursele anului şcolar şi universitar 2015-2016 este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 227 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 596.400 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfiinţată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania, reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi convertească lipsurile tinereţii în şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.