monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Anunț Gal Valea Someșului. Apel de selecție M 322

GAL VALEA SOMEȘULUI anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale” în perioada 12.01.2015 – 21.01.2015.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 322– 1/2015- 21.01.2015.

Data lansării apelului de selecție: 12.01.2015.


Data limită de depunere a proiectelor: 21.01.2015.

Locul ṣi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Valea Someșului din localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr. 35,  luni-vineri, în intervalul orar  09:00-14:00


Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 31.302 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanṭarea unui proiect: 31.302 euro


Valoarea  maximă a unui proiect: 200.000 euro

Intensitatea sprijinului: 100%


Beneficiari eligibili:

- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;


- Autorităţile  locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltar Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiṭiile in infrastructura de apă/ apă uzată.

- Asociaṭiile de Dezvoltare Intercomunitare    (ADI)  realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

- ONG-uri, Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

- Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in ghidul solicitantului aferent masurii din PNDR care se gasesc pe site-ul www.galvaleasomesului.ro si AFIR www.apdrp.ro.

DATE DE CONTACT: ASOCIATIA GAL VALEA SOMEȘULUI, localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr.35, luni-vineri între orele 08:00-15:00 telefon: 0260 648972, email: office@galvaleasomesului.ro Pagina web GAL www.galvaleasomesului.ro/ AFIR www.apdrp.ro

Informaṭii detaliate aferente măsurii 112 sunt disponibile la sediul GAL Valea Someṣului în varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit.