monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Anunț Gal Valea Someșului. Apel de selecție M 112

GAL VALEA SOMEȘULUI anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 12.01.2015 – 21.01.2015.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 112– 1/2015- 21.01.2015.

Data lansării apelului de selecție: 12.01.2015.


Data limită de depunere a proiectelor: 21.01.2015.

Locul ṣi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Valea Someșului din localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr.35,  luni-vineri,  în intervalul orar  09:00-14:00


Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de: 56.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanṭarea unui proiect: 40.000 euro


Valoarea  maximă a unui proiect: 40.000 euro

Intensitatea sprijinului: 100%


Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani, cu o dimensiune economica a exploatatiei cuprinsa intre 6 UDE si 40 UDE:

- persoană fizică;


- persoană fizică înregistrată ṣi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenṭă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările ṣi completările ulterioare:

- individual ṣi independent, ca persoană fizică autorizată;

- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

- asociat ṣi administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in ghidul solicitantului aferent masurii din PNDR care se gasesc pe site-ul www.galvaleasomesului.ro si AFIR www.apdrp.ro.

DATE DE CONTACT: ASOCIATIA GAL VALEA SOMEȘULUI, localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr.35,  luni-vineri între orele 08:00-15:00 telefon : 0260 648972, email : office@galvaleasomesului.ro Pagina web GAL www.galvaleasomesului.ro/ AFIR www.apdrp.ro

Informaṭii detaliate aferente măsurii 112 sunt disponibile la sediul GAL Valea Someṣului în varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit.