monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Anunț GAL Valea Someșului

Gal Valea Someșului anunță apelul de selecție pentru măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 24.12.2014 – 12.01.2015

Data lansării apelului de selecție: 24.12.2014

Data limită de depunere a proiectelor: 12.01.2015


Fondurile disponibile pentru aceasta sesiune sunt de 48 000€.

Suma maximă nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect: 40 000 €


Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi: 100%

Beneficiari eligibili:


- persoana fizica;

- persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:


- individual si independent, ca persoana fizica autorizata;

- ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;


- asociat si administrator unic al unei societați cu raspundere limitata – SRL, înființata în baza Legii  31/1990 republicata, cu modificarilesi  completarile ulterioare.

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: Biroul GAL Someș Transilvan, din Localitatea Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 de luni până joi în intervalul orar 09:00-14:00 și vineri 09:00-12:00.

INFORMAȚII DETALIATE privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, care poate fi accesat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro și www.apdrp.ro, respectiv sunt disponibile și în variantă electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit la sediul ASOCIAȚIEI  GAL Someș Transilvan.

DATE DE CONTACT:ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN

ADRESA: Str. Mihai Eminescu, nr.446, LOC.Bontida, Jud. Cluj

TEL.: +4 0264 262 003

E-MAIL: contact@galsomestransilvan.ro