monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

Proiect ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Potrivit art.83, alin.(4^1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul poate depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data depunerii declaraţiei fiscale.

În procesul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale, s-a constatat faptul că, după emiterea deciziei de impunere din oficiu, pot apărea situaţii în care, fie au fost depuse declaraţiile fiscale în intervalul cuprins între data transmiterii deciziei şi data primirii acesteia de către contribuabil, fie organul fiscal a operat după comunicarea deciziei de impunere (din oficiu sau la cererea contribuabilului) o serie de modificări în vectorul fiscal ataşat, operaţiuni care necesită desfiinţarea deciziei  de impunere din oficiu.


În Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3392/2011, se prevede că, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează numai în situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii.

Urmare celor de mai sus, este necesară completarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu dispoziţii referitoare desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu, potrivit dispoziţiilor art.48 şi art.90 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, ca urmare a îndreptării unor erori materiale sau altor situaţii apărute în practică.


Prin prezentul proiect de ordin, se propune completarea conţinutului preambulului Deciziei de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu, cu referinţa legală corespunzătoare situaţiei care conduce la desfiinţarea actului administrativ fiscal.

*   *  *


Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:


Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media; Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.