monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Comunicat de presă

ANUNŢ DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI “Dezvoltarea activităţii economice prin achiziţia de echipamente tehnologice noi la SC TIC SOLUTION SRL”, cod SMIS 53410 contract de finanţare nr. 4281/24.06.2014

PROGRAMUL: REGIO- Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.3


"Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor".

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului


S.C. TIC SOLUTION SRL a demarat, începând cu data de 25 iunie 2014, implementarea proiectului intitulat "Dezvoltarea activităţii economice prin achiziţia de echipamente tehnologice noi la SC TIC SOLUTION SRL", ca urmare a semnării la data de 24 iunie 2014, în calitate de beneficiar, a contractului de finanţare nerambursabilă cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO-Programul Operaţional Regional şi prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Organism Intermediar din cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 "Sprijinirea dezvoltării microintre­prinderilor".

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin REGIO- Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.


Valoarea totală a proiectului este de 813.210,36 lei, din care 791.738,52 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Proiectul se implementează în Turda, Jud. Cluj la punctul de lucru al firmei Str. Câmpiei nr. 7B, pe o perioadă de 5 luni şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice a firmei la nivel local şi regional, prin achiziţia de echipamente tehnologice noi şi performante.

Persoana de contact: Ing. Bunea Tudor Adrian -Administrator


Tel. 0742796362

Fax 0264-323159 e-mail: ticsolution@yahoo.ro


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.