monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Compania de Apă ARIEȘ despre beneficiile sistemului SCADA

„Compania de Apă ARIEȘ în primul rând are ca obiective oferirea unor servicii de înaltă calitate cetățenilor pe care îi deservește și nu-s puțini, peste 21 de mii de oameni Aceste servicii se concretizează într-o apă potabilă constant bună, un serviciu ireproșabil de canalizare și asigurarea continuității acestora. Aceste lucruri și obiective se pot realiza doar prin îmbunătațirea rețelelor de apă și canal, dar și prin preocuparea permanentă pentru CALITATE a tuturor serviciilor asigurate de noi.” afirmă directorul general al CAA – Cristian Octavian Matei.

Pentru o mai bună înțelegere a serviciilor prestate de CAA, ne-am propus să oferim, săptămânal, informații opiniei publice, despre toate investițiile și activitățile companiei.

 Ce este SCADA?

S C A D A este prescurtarea pentru Monitorizare, Control și Achiziții de Date (Supervisory Control And Data Acquisition). Termenul se referă la un sistem amplu de măsură și control. Automatizările SCADA sunt folosite pentru monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport al apei și apei uzate.


Beneficiile aduse de acest proces sunt atât pentru clienți, cât și pentru companie. Enumerăm câteva:

1.MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL ÎN TIMP REAL AL TUTUROR REȚELELOR DE APĂ ȘI CANAL, servicii care deservesc 21.593 clienți.


2.EFICIENȚĂ ÎN OPERARE

3.OPERATIVITATE


4.MANAGEMENT PERFORMANT

5.PROMPTITUDINE


5.CALITATEA SERVICIILOR

6.TRANSPARENȚĂ


Pentru o monitorizare eficientă a acestor obiective,  o organizare mai eficientă a  serviciului de exploatare şi întreținere, respectiv supravegherea centralizată a parametrilor tehnologici de funcţionare şi achiziţia datelor de la senzori presiune, nivele rezervoare, debitmetrele zonale, senzori clor remanent, se consideră necesară realizarea unui Dispecerat Central care să realizeze aceste obiective. Noul sistem centralizat de monitorizare şi control va asigura interfaţa cu toate sistemele de automatizare, măsurare şi control din cadrul acestui proiect şi va include toată aparatura de monitorizare, reglare, comandă, control şi a transmisiilor de date necesare

SCADA va crea noi servicii!

Se crează un Dispecerat Central (DC) amplasat în sediul central al Operatorului Regional (CAA).

Aici se implementează un sistem de monitorizare, control/comandă şi achiziţia de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition).

Acest sistem se bazează pe automate programabile (PLC) cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC) și va gestiona toate datele provenite din 3 dispecerate locale, 26 staţii de pompare apă potabilă şi staţii hidrofor, 21 staţii pompare ape uzate, 6 staţii camere deversoare, 22 puncte de monitorizare presiune/debit, 30 puncte monitorizare / control /acţionare din zona DMA de debitmetrie Turda şi Câmpia Turzii, 13 complexe de stocare – rezervoare, 30 puncte monitorizare clor remanent;

Scopul acestei investiţii îl constituie creşterea randamentului de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă, reducerea cheltuielilor operaţionale și implicit creşterea calităţii serviciului de furnizare a apei către cetățeni.

Controlerele de automatizare (RTU) realizează  funcţia de achiziţie a parametrilor tehnologici şi centralizarea acestora. RTU - rile  vor deţine module de intrări/ieşiri analogice şi digitale care vor prelua datele din teren cu ajutorul echipamentelor (debitmetre, senzori presiune, senzori nivel, senzori clor remanent) şi apoi  printr-un modem de comunicaţie industrial vor fi transmise dispecerului Central.

Vom dezvolta mai jos, punctual, fiecare beneficiu adus de acest sistem.

Au fost montate modemurile pentru transmisia datelor, au fost achiziționate și cartelele GPRS și au fost efectuate testele de verificare și stabilire a comunicației cu Dispeceratul Central.

Sistemul de comunicație

Sistemul de comunicație care va fi implementat va fi capabil să îndeplinească următoarele cerințe :

- căile de comunicație vor fi prin module GSM/GPRS securizate

- echipamentele (modem-urile de transmisie ) vor fi industriale de ultima generație capabile să mențină o legatură stabilă pe toată perioada monitorizării

Etichete: caa cristian matei