monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Anunț GAL Valea Someșului

APEL DE SELECTIE M 322 GAL VALEA SOMEŞULUI anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” în perioada 10.06.2014 – 19.06.2014.

Numar de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:M 322 - 02/2014- 19.06.2014.

Data lansării apelului de selecţie: 10.06.2014


Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Someșului, din localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr. 35, LUNI-VINERI în intervalul orar 09:00-14:00

Data limită de depunere a proiectelor: 19.06.2014


Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de: 31.299 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect cu finanţare 100% este de 31.299 euro.


Valoarea maximă a unui proiect: 200.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil - 100%


Beneficiari eligibili:

Comunele, ADI –urile, ONG-urile, Aşezămintele culturale şi Instituţiile de cult; persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local.


APEL DE SELECȚIE M 112

GAL VALEA SOMEȘULUI anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 10.06.2014 – 10.07.2014.

Numar de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 112 – 2/2014-10.07.2014

Data lansării apelului de selectie: 10.06.2014

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Someșului, din localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr. 35, LUNI-VINERI în intervalul orar 09:00-14:00

Data limită de depunere a proiectelor: 10.07.2014

Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de132.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro

Valoarea maximă a unui proiect: 40.000 euro

Intensitatea sprijinului:100%

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani: PF, PFA, II, asociat şi administrator unic al unui SRL.

Informații: la sediul GAL Valea Someșului, localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, luni-vineri între orele 08:00-15:00 telefon: 0260.648972, email: office@galvaleasomesului.ro, Pagina web GAL www.galvaleasomesului.ro / APDRP www.apdrp.ro