monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Comunicat de presă ANAF

Restituire despăgubiri pentru persoanele fizice care au constituit depozite la C.E.C. pentru achiziția de autoturisme și au obținut acest drept prin hotărâre judecătorească:

Pâna la data de 16.06.2014, potrivit art.2 alin.(11) din H.G. nr.393/2014, persoanele fizice care au constituit depozite la C.E.C. – S.A. pentru achiziționarea de autoturisme și ulterior le-au transferat la B.R.D. S.A. cu același scop, care au obținut dreptul la despăgubire în urma hotărârilor judecătorești executorii, trebuie să depună la Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică o copie de pe hotărârea judecătorească executorie legalizată de instanța judecătorească emitentă, însoțită de o cerere pentru despăgubirea în baza acesteia sau, după caz, pentru despăgubirea prin emisiuni de titluri de stat.