monitorulcj.ro Menu
Economie

(A) COMUNICAT DE PRESĂ: Compania de Apă Arieș nu datorează Municipiului Turda nici redevențe, nici dividende

Cristian Matei directorul CAA

Compania de Apă Arieș a fost pomenită în două rânduri de primarul Tudor Ștefănie când a vorbit de problemele iterate de Curtea de Conturi, în urma controlului efectuat la Primăria municipiului Turda.

Primarul turdean a prezentat neregulile sesizate de Curtea de Conturi și rezolvarea de către executiv a acestora, două dintre acestea având tangență cu Compania de Apă Arieș. Pentru asigurarea maximului de transparență necesară în astfel de cazuri, conducerea Companiei de Apă face următoarele precizări:

Compania de Apă Arieș a transmis Primăriei Municipiului Turda, în data de 17.10.2013, că ”Redevența datorată de Compania de Apă Arieș SA în temeiul Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare este achitată la zi, la data prezentei adrese neînregistrându-se  restanțe față de acționari”. În cadrul aceluiași document am mai arătat următoarele: ”Menționăm că modul de calcul și virare a redevenței a constituit și la Compania de Apă Arieș SA obiectul controlului Curții de Conturi care prin raportul de control nr. 24911/ 06.12/2012 a concluzionat că, în urma modificărilor aduse contractului de delegare  prin  Actul Adițional din 20.12.2011, modul de calcul și virare al redevenței este legal. Cităm din raportul Curții de Conturi menționat mai sus: ”Întrucât au fost efectuate demersurile necesare …. pentru clarificarea modului de calcul și de plată al redevenței, apreciem că măsura dispusă a fost îndeplinită”.


Directorul general al Companiei de Apă, Cristian Octavian Matei a conchis referitor la acest subiect: ”Prin urmare, în situațiile noastre contabile nu figurăm că am avea  obligații de plată de natura redevenței nevirate către acționari, astfel încât nu putem să dăm curs solicitării primăriei de plată a sumei de 13.366.608 lei, pentru care nu există nici o justificare legală sau contractuală”.

Referitor la dividende, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului s-a făcut cu respectarea normelor legale și Actului Constitutiv al societății. În modul de repartizare s-a ținut cont de prevederile art. 1 din Ordonanța nr. 64/2001 cu aplicarea lit. …c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;


Referitor la acest subiect, directorul general Cristian Octavian Matei a declarat următoarele: ”În situațiile contabile ale societății nu sunt înregistrate obligații de plată ale dividendelor către acționari, astfel încât nu putem da curs solicitării venite din partea Primăriei Municipiului Turda de plată a sumei de 962.397 lei cu titlu d dividende și nici a dobânzilor penalizatoare aferente acestei sume. În plus, modul de calcul și virare al obligațiilor către bugetul local a făcut obiectul unor controale în urma cărora nu au fost constatate deficiențe”, a arătat directorul general al CAA, Cristian Octavian Matei.

Așadar, CAA nu datorează Municipiului Turda nici redevențe, nici dividende. Conducerea CAA mai precizează faptul că, la această dată, Primăria Turda datorează Companiei de Apă Arieș suma totală de 1.279.129,12 lei, reprezentând nealimentare fond IID, conform OUG nr. 198/2005.