monitorulcj.ro Menu

Primaria organizeaza cursuri pentru administratorii de bloc

Primaria municipiului Cluj-Napoca va organiza cursuri pentru cetateni în vederea obtinerii certificatului de atestare a calitatii de administrator de imobile, în conformitate cu HCL nr. 283/2010.      Certificatul de atestare a calitatii de administrator de imobile eliberat de municipalitate poate fi obtinut  numai de catre persoanele care au absolvit cursul organizat de Primarie. Nu vor putea fi atestati cei care au suferit o condamnare, prin hotarîre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savîrsirea cu intentie a unei infractiuni, persoanele care nu au domiciliul stabil pe raza municipiului Cluj-Napoca si cele care nu detin cel putin diploma de Bacalaureat.      Cei care doresc sa se înscrie la cursul de specializare în vederea obtinerii certificatului de atestare a calitatii de administrator de imobile trebuie sa completeze o cerere tip care se gaseste la Centrul de Informare pentru Cetateni, pe care o vor depune împreuna cu mai multe documente, precum: Currículum Vitae, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, acte de stare civila, acte de studii, certificatul/diploma de absolvire a cursului de specializare, certificatul de cazier judiciar – în original si chitanta doveditoare a achitarii contravalorii cursului. Cursurile sînt organizate de serviciul Relatii cu consiliul si administratie locala din cadrul Primariei, iar costul unui curs este de 250 de lei, sub pretul practicat de alte institutii.    M. O.

comments powered by Disqus