monitorulcj.ro Menu

Inca o ??sarja?? de taxe si impozite

 Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor sint obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, în patru rate egale, pina la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. Ca atare, contribuabilii care desfasoara o activitate independenta au obligatia sa efectueze plati anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, aferente trimestrului al III-lea al anului 2010, pina la data de 15 septembrie 2010, cu exceptia veniturilor pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul anului fiscal 2010, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate în contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, aferente trimestrului al III-lea al anului 2010, pina la data de 15 septembrie 2010. Plata sumelor reprezentind plati anticipate se poate efectua prin urmatoarele modalitati: - în numerar la casieriile unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului; - prin mandat postal;- prin decontare bancara; - online, prin intermediul cardurilor bancare cu ajutorul portalului ANAF - www.anaf.ro - Asistenta contribuabili - Plata electronica a obligatiilor fiscale. Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre contribuabili a platilor anticipate se datoreaza dupa acest termen dobinzi si penalitati de întirziere.

comments powered by Disqus