monitorulcj.ro Menu

Penalizari pentru restantierii la buget

Directia Generala a Finantelor Publice Cluj a transmis ieri o atentionare prin care le aminteste celor care nu si-au platit pîna la 1 iulie obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat ca vor trebui sa plateasca dobînzi si penalitati de întîrziere. Nivelul dobînzii este de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere. Totusi, daca restanta este acoperita în prima luna de la scadenta, nu sînt calculate penalitati de întîrziere. Însa, daca plata se face în urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatilor este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse, iar dupa împlinirea acestui termen nivelul penalitatilor este de 15%.    L. P.

comments powered by Disqus