monitorulcj.ro Menu

Mesajul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

Activitatea de protectie civila este o activitate de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice.Potrivit prevederilor art. 20 din actul normativ sus mentionat, cetatenii au urmatoarele obligatii:- sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;- sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;- sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta;- sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramasa neexplodata; - sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea;- sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren;- sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;- sa permita, in situatii de urgenta civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata;- sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinind asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii acestora;- sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;- sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege.Cetatenii straini care desfasoara activitati, au resedinta sau se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei trebuie sa indeplineasca aceleasi obligatii, la fel ca si cetatenii romani, cu mentiunea ca persoanele declarate inapte de munca, din motive medicale, sint scutite, pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila, de prestarea de servicii ori participarea la executarea de lucrari, evacuarea de bunuri si altele asemenea, care presupun efort fizic.Potrivit art. 47, asanarea si neutralizarea munitiei ramasa neexplodata din timpul conflictelor armate se executa de catre subunitati specializate si specialisti pirotehnicieni din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, conform normelor tehnice si instructiunilor elaborate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.In cuprinsul aceluiasi act normativ se prevede, de asemenea, la articolul 49, obligatia cetatenilor care iau cunostinta de existenta munitiilor, de a anunta, de indata, centrul operational din cadrul serviciului de urgenta profesionist, dispeceratul integrat de urgenta, politia sau primarul, dupa caz. Se interzice persoanelor fizice neatorizate sa ridice, sa manipuleze sau sa utilizeze munitia neexplodata.In ceea ce priveste asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor (mijloace de protectie a cailor respiratorii, a ochilor si a pielii), in cazul producerii unui accident, art. 5 din H.G. nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor prevede aceasta obligatie in sarcina fiecarui obiectiv sursa de risc, pentru persoanele care se afla in zona de planificare la urgenta. Cetatenii care se afla in afara zonei de planificare la urgenta au obligatia sa-si asigure, prin grija proprie, mijloacele de protectie individuala.Ordinul nr. 638/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale prevede obligatia persoanelor fizice de a-si insusi metodele de protectie si regulile de comportare in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale si de a participa la activitatile organizate, potrivit legii, in acest scop.RETINETI!Daca aveti nevoie de Ambulanta, Pompieri sau Politie, sunati la numarul de telefon gratuit   112. Inspector sefColonel Florian Chioar

comments powered by Disqus