monitorulcj.ro Menu

Impozitarea transmiterii proprietatilor imobiliare

 Prevederile codului sint completate de normele de aplicare, dar cu toate acestea nu putini sint contribuabilii care se pot confrunta cu dificultati in intelegerea drepturilor si obligatiilor pe care le au. Potrivit art. 771, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre cei vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit de 3% pina la valoarea de 200.000 lei inclusiv, respectiv de 6.000 lei A 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobindite intr-un termen de pina la 3 ani inclusiv.Daca respectivele bunuri sint dobindite la o data mai mare de 3 ani, atunci daca acestea au valoare mai mica de 200.000 lei, impozitul va fi de 2%, respectiv de 4.000 lei A 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.Potrivit normelor metodologice, contribuabilul care va plati impozitul aferent tranferului de proprietate sau dezmembramitele acestuia este vinzatorul, donatorul, credirentierul, transmitatorul, in cazul contractului de intretinere etc, si nu cumparatorul.Notarii, agenti fiscaliDar un astfel de impozit nu se datoreaza in citeva situatii care vor fi precizate in continuare, prima fiind cea specifica prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel prin legi speciale, printre exemple numarindu-se Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 112/1995 si Legea nr. 10/2001.O alta situatie de acest gen apare la dobindirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini påna la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti. Normele metodologice prevad ca in cazul sotului, rudei sau afinului, calitatile in cauza se dovedesc cu acte de stare civila.Dar, daca se produce o instrainare ulterioara a proprietatilor imobiliare dobindite prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale, precum si prin donatie, indiferent de gradul de rudenie, aceasta tranzactie va fi supusa impozitarii, exceptie de la plata impozitului aplicandu-se doar an cazul transmiteri dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia pentru proprietatile imobiliare din patrimoniul unei afaceri, definite potrivit legii.Dar, scutirea functioneaza in cazul mostenirilor doar daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului, prin emiterea de certificate de mostenitor, altfel mostenitorii vor plati un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.In situatia in care bunurile imobile din masa succesorala sint supuse impozitarii, notarul public va calcula si comunica cuantumul acestora la data depunerii cererii de deschidere a procedurii succesorale, impozitul fiind achitat catre acesta la data intocmirii incheierii finale, care are apoi obligatia sa-l verse la buget.Impozitul se calculeaza la valoarea masei succesorale supusa impozitarii. Pentru stabilirea impozitului, din valoarea masei succesorale se scad creantele certe si lichide ale decedatului, dovedite prin acte autentice si/sau executorii, precum si cheltuielile de inmormintare de pina la 1000 RON, care nu trebuie dovedite cu inscrisuri. Cuantumul impozitului se stabileste practic la valoarea orientativa stabilita prin expertiza tehnica a Camerei notarilor publici sau la cea declarata de contribuabil, daca aceasta o depaseste ca valoare pe prima.De asemenea, daca o proprietatea este transmisa unei rude, impozitul se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertizele Camerei notarilor publici.

comments powered by Disqus