monitorulcj.ro Menu

Noile norme ale CSA impun profesionalizarea agentilor de asigurari

 Aceste persoane vor trebui sa indeplineasca un set de conditii minime, care vor trebui inscrise obligatoriu intr-un registru special, al agentilor de asigurare si intermediarilor in asigurari. Normele in cauza vor reglementa, printre altele, clauzele minimale ale mandatului de agent, modalitatea de rezolvare amiabila a eventualelor litigii, dar si modul de supraveghere si control al acestei categorii profesionale. Orice modificare, anuntata in 24 de ore Practic, fiecare asigurator, reasigurator sau intermediar din România va fi obligat sa deschida un astfel de registru, care face parte integranta din cel deschis la nivel national de catre CSA. La deschiderea registrelor in cauza nu vor putea fi inregistrati decit agentii sau sub-agentii care indeplinesc conditiile prevazute de noile reglementari. Aceste documente nu doar ca trebuie intocmite pe suporturi electronice si de hirtie, dar trebuie actualizate in termen de 24 de ore de la aparitia oricarei modificari, iar asiguratorii vor trebui sa comunice in acelasi termen toate modificarile primite de la agentii de asigurare si de la agentii de asigurare subordonati din categoria persoanelor juridice, precum si modificarile ce intervin in evidenta proprie a agentilor de asigurare persoane fizice. Trei ani, termen pentru atestare     profesionala O persoana fizica, pentru a putea fi inscrisa in registru si, drept consecinta, sa poata desfasura activitatea de agent sau subagent de asigurare, trebuie sa fie cel putin absolvent de liceu si sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala. In plus, subagentii vor trebui sa aiba contract de munca pe perioada nedeterminata cu persoana juridica la care urmeaza sa se integreze in aceasta meserie. O persoana fizica, ce doreste sa devina agent de asigurari, va trebui sa depuna la asigurator si o declaratie pe proprie raspundere, din care trebuie sa rezulte ca vor respecta prevederile art 34, al. 3 din Legea asigurarilor 32/2000, care prevede ca un agent de asigurare nu poate intermedia aceleasi clase de asigurari decit pentru un singur asigurator. Si o persoana juridica poate deveni agent de asigurare, doar daca in actul constitutiv are inscris un singur obiect de activitate, cel de intermediar in asigurari, si dovedeste ca are spatii corespunzatoare, cu toate dotarile necesare desfasurarii acestei activitati. In acest scop, va inainta asiguratorului un dosar care, pe linga documentele legate de inmatriculare potrivit legii, va trebui sa contina originalul si o copie dupa contractul de asigurare civila, incheiat potrivit legii asigurarilor, copie dupa ultima raportare financiara depusa la organele fiscale, cazier fiscal si caziere judiciare ale persoanelor care se vor ocupa de intermediere in asigurari, curriculum vitae al conducatorului executiv sau al intregii conduceri executive, daca este cazul, precum si o copie dupa cartea de munca, in cazul acestora din urma, sau alte documente autentificate, emise de terti, din care trebuie sa rezulte ca au o experienta de cel putin trei ani in domeniul asigurarilor sau cinci ani in domeniul financiar-bancar. Persoanele juridice vor prezenta si copii ale contractului privind spatiul, indiferent de formula in care l-au dobindit sau primit spre folosinta. Practic, o persoana juridica poate fi inregistrata ca agent de asigurare doar daca persoana care detine functia executiva de conducere sau pe cea echivalenta are o experienta de trei ani in asigurari, este inregistrata ca agent si ca persoana fizica, nu are cazier judiciar pentru infractiuni economice si se bucura de o buna reputatie. Totusi, la art.19, viitoarele norme prevad ca aceste persoane de conducere si agentii in general au la dispozitie trei ani sa obtina certificatul de calificare profesionala, altfel persoanele fizice sau juridice respective vor fi radiate din registru.   

comments powered by Disqus