monitorulcj.ro Menu

Ultimele zile de inscrieri

Absolventii de colegiu isi pot continua studiile pentru a obtine diploma de licenta in specializari din acelasi domeniu sau din domenii apropiate. Admiterea pentru accesul la studiile universitare de licenta se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale cu care candidatii au absolvit invatamintul de scurta durata, calculate ca medie aritmetica a mediei anilor de studii si a mediei la examenul de absolvire. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: cerere-tip, diploma de absolvire in original, diploma de bacalaureat in original, foaia matricola de la colegiu in original, copie legalizata dupa certificatul de nastere, copie legalizata dupa certificatul de casatorie in cazul schimbarii numelui inscris pe actele de studii, adeverinta medicala, 3 fotografii tip buletin si chitanta de plata, la casieria universitatii, a taxei de inscriere la concursul de admitere. Aceasta taxa are o valoare de 100 lei, iar taxa de inmatriculare este de 30 lei. Interviu pentru locurile subventionateUniversitatea albaiuliana pune la dispozitia celor interesati sa urmeze un masterat 180 de locuri subventionate si 1.250 de locuri cu taxa. Pentru locurile subventionate, candidatii vor trebui sa sustina un interviu, in timp ce pentru cei care opteaza pentru locurile cu taxa admiterea se va face pe baza de dosar. Pentru inscrierea la masterat, dosarul trebuie sa cuprinda: o cerere-tip, diploma de licenta sau echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata, foaia matricola in original sau copie legalizata, certificatul de nastere in copie legalizata, certificatul de casatorie in copie legalizata in cazul schimbarii numelui inscris pe actele de studii, adeverinta medicala, doua fotografii tip buletin, chitanta de plata a taxei de inscriere in valoare de 100 lei, iar pentru specializarile teologice este necesara si “Binecuvintarea scrisa a ierarhului”. Absolventii de facultate din promotia 2008-2009 pot prezenta, in locul diplomei de licenta, adeverinta-tip care arata ca au absolvit facultatea si au promovat examenul de licenta.Restrictii si conditiiExista si unele restrictii legate de inscriere la masterat. Astfel, la concursul de admitere intr-un domeniu de masterat nu se pot inscrie persoanele care sint studenti ai universitatii in acelasi domeniu cu cel al masteratului. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data pentru masterat, iar candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de masterat au dreptul sa se inscrie la un nou concurs de admitere, dar numai pe locuri cu taxa.Candidatii care opteaza pentru locurile subventionate vor fi departajati pe baza mediei dintre nota obtinuta la interviu si media generala de absolvire a facultatii, calculata ca medie aritmetica a mediei de absolvire a anilor de studiu si a mediei de la examenul de licenta. Lista completa a specializarilor de masterat si a locurilor disponibile poate fi accesata pe pagina de internet a Universitatii “1 Decembrie 1918” (www.uab.ro). Taxele sint cuprinse intre 900 si 1.250 lei/semestru, iar cele mai multe dintre masterate se intind pe perioada a 4 semestre. Atit pentru masterat cit si pentru continuarea studiilor in vederea obtinerii licentei, rezultatele admiterii vor fi comunicate in 23 septembrie. Candidatii vor avea timp sa se inmatriculeze pina in 30 septembrie, iar listele finale vor fi intocmite in 1 octombrie.

comments powered by Disqus