monitorulcj.ro Menu

Concediul natal nu este vechime in munca

 “Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in virsta de pina la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalului ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate, i se acorda la reluarea activitatii salariul de baza la gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca a gradului sau treptei profesionale avute anterior”, se arata in proiectul de lege. Legea unica prevede ca, in cadrul fiecarui grad sau treapta profesionala, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de cinci gradatii, corespunzatoare celor cinci transe de vechime in munca, astfel: de la 3 la 5 ani, de la 5 la 10 ani, de la 10 la 15 ani, de la 15 la 20 ani si peste 20 ani. Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intii a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva. OUG 148/ 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului cu modificarile si completarile ulterioare prevede, la articolul 18 alineatul 7, introdus printr-o Lege aprobata in 2007, ca “perioada concediului pentru cresterea copilului in virsta de pina la 2 ani sau de pina la 3 ani in cazul copilului cu handicap, constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta”. Prin Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza de concediu si indemnizatie de crestere a copilulului cu handicap cu virsta cuprinsa intre 3 si 7 ani. Si prin acest act normativ, perioada de concediu “constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta”, potrivit articolului 13 alineatul 8.

comments powered by Disqus