monitorulcj.ro Menu

Termen pentru notari

Directia Generala a Finantelor Publice Alba a anuntat ca notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ca, pina la 26 ianuarie, au obligatia sa completeze si sa depuna, la organul fiscal competent, “Declaratia informativa privind impozitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, formular 208. Purtatorul de cuvint al DGFP Alba, Iulia Mirestean, a precizat ca declaratia trebuie sa cuprinda “tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, supuse impozitarii”. Aceasta a mentionat ca declaratia se depune semestrial la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial, pina la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal sau ori de cite ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior prin completarea unei declaratii rectificative. Declaratia se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, insotita de exemplarul listat pe hirtie, semnat si stampilat, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se poate procura gratuit de la unitatile fiscale sau de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. “Daca, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului, acestea se vor solutiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, a mai precizat Iulia Mirestean. Aceasta a atentionat ca neindeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei in termenul legal se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, conform art. 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

comments powered by Disqus