monitorulcj.ro Menu

Iliescu: ?Tara arde si baba se piaptana?

„Þara arde ºi baba se piaptãnã! aºa spune o vorbã din popor. Cam aºa se întâmplã ºi cu aceastã nouã iniþiativã a preºedintelui Traian Bãsescu“, scrie Iliescu pe blog, întrebându-se „de ce era nevoie, acum, într-un an care se anunþã atât de dificil“ ºi apreciind cã preºedintele Traian Bãsescu „nu are liniºte ºi doreºte, de fapt, sã-ºi lanseze campania electoralã, de acum, cu o acþiune de anvergurã“. În opinia lui Iliescu, „acþiunea este nepotrivitã atât ca timp, cât ºi ca pretext“. El considerã cã unele disfuncþionalitãþi ºi contradicþii care au apãrut în relaþiile dintre instituþiile statului, între preºedinte ºi Guvern sau între preºedinte ºi Parlament, nu au fost din cauza Constituþiei, ci din cauza „comportamentului agresiv al preºedintelui faþã de diferitele instituþii de stat“.Atac la ConstituþieDe asemenea, Ion Iliescu aminteºte cã, potrivit prevederilor constituþionale, „revizuirea Constituþiei poate fi iniþiatã de Preºedintele României, la propunerea Guvernului, de cel puþin o pãtrime din numãrul deputaþilor sau al senatorilor, precum ºi de cel puþin 500.000 de cetãþeni cu drept de vot“. „Ori, noi nu ne aflãm în faþa niciunuia din cazurile menþionate, ci în faþa unei propuneri a unei comisii prezidenþiale, procedurã neprevãzutã de Constituþie, deci, ne aflãm, de fapt, în faþa unei proceduri neconstituþionale!“, comenteazã fostul ºef al statului. În opinia sa, în ceea ce priveºte conþinutul propunerilor, „iese în relief de la început dorinþa preºedintelui de schimbare a regimului politic, prin promovarea unui regim semiprezidenþial, cu creºterea atribuþiilor preºedintelui, în primul rând prin acordarea dreptului de dizolvare a Parlamentului“. Ion Iliescu apreciazã cã „acþiunea apare ca o diversiune, care conduce la distragerea atenþiei guvernanþilor de la problemele esenþiale care vizeazã viaþa oamenilor“ ºi cã „acum, în niciun caz nu constituie o urgenþã“. El argumenteazã cã nimeni nu se joacã sã modifice Constituþiile odatã cu schimbarea de guverne sau de preºedinþi. Ion Iliescu dã ca exemplu cazul Statelor Unite ºi Marii Britanii, „care nici nu au Constituþii propriu-zise“ ºi se considerã „exemple de democraþie“.

comments powered by Disqus