monitorulcj.ro Menu

Astazi, termen pentru declararea veniturilor din chirii

 Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfirsitul anului 2008, incepind cu anul fiscal 2009, au obligatia sa declare aceste venituri care sint definite ca venituri din activitati independente, au reamintit reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Alba, care au precizat ca termenul limita este astazi, 15 ianuarie. Persoanele fizice care au avut in derulare, la 31 decembrie 2008, cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere au obligatia de a le inregistra la organul fiscal competent si anume: administratia fiscala unde contribuabilul are adresa sau unde locuieste efectiv pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania sau administratia fiscala in a carei raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice. Persoanele fizice fara domiciliu fiscal in Romania ale caror contracte de inchiriere se afla in raza teritoriala a mai multor organe fiscale, au obligatia sa desemneze o sursa principala de venit, iar inregistrarea contractelor si declararea veniturilor se va face la organul fiscal pe teritoriul caruia se afla sursa principala de venit.Reprezentantii DGFP Alba au mai precizat ca odata cu inregistrarea contractelor se depune „Declaratia privind venitul estimat”, cod 220, pentru activitati independente. În urma depunerii declaratiei estimative, organul fiscal competent stabileste platile anticipate si emite Decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul 2009. Termenul limita pentru platile anticipate de impozit este data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie. Pentru regularizarea impozitului, persoanele fizice au obligatia sa depuna „Declaratia speciala privind veniturile realizate” cod 200 pina la data de 15 mai 2009. Ulterior prelucrarii acestei declaratii, organul fiscal emite „Decizia de impunere anuala pentru anul 2008” in care se definitiveaza calculul impozitului pe venitul anual, stabilindu-se eventualele diferente fata de cel achitat in cursul anului sub forma platilor anticipate. În cazul in care la sfirsitul anului fiscal nu mai sint indeplinite conditiile necesare inregistrarii (sint in derulare cel mult 5 contracte de inchiriere si subinchiriere), incepind cu anul fiscal urmator persoanele fizice determina si declara venitul net realizat din inchiriere/ subinchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria de venituri din cedarea folosintei bunurilor, au mentionat reprezentantii DGFP Alba.

comments powered by Disqus