monitorulcj.ro Menu

Colegiul medicilor ia masuri

 Colegiul Medicilor din România (CMR) solicitã Ministerul Sãnãtãþii ºi Guvernului sã bugeteze ºi sã scoatã la concurs posturile absolut necesare din unitãþile medicale, arãtând cã ordonanþa de urgenþã care suspendã ocuparea acestor posturi afecteazã sistemul medical, care este deja deficitar. Colegiul Medicilor din România (CMR) îºi exprimã îngrijorarea în privinþa ordonanþei de urgenþã care suspendã ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante în instituþiile publice, în condiþiile în care existã un deficit de personal calificat în sistemul sanitar, iar medicii tineri aleg sã plece în alte þãri, se aratã într-un comunicat de marþi al CMR. Prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 223 din 30 decembrie 2008 a fost suspendatã, pânã la data de 31 decembrie 2009, ocuparea posturilor vacante, inclusiv a celor scoase la concurs sau examen, dar a cãror procedurã de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor publice. Mãsurã neinspiratã„Mi se pare total neinspiratã mãsura blocãrii posturilor medicilor în sistemul sanitar atât timp cât în mod real existã un deficit îngrijorãtor de personal calificat. Aceastã mãsurã va conduce la o creºtere a migraþiei medicilor în þãrile dezvoltate ºi va avea consecinþe dezastruoase pentru calitatea actului medical“, a declarat preºedintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astãrãstoae, citat în comunicat. Potrivit acestuia, blocarea posturilor nu va aduce economii la bugetul de stat, pentru cã medicii din unitãþile sanitare sunt plãtiþi din sumele obþinute prin serviciile medicale acordate pacienþilor, decontate de casa de asigurãri de sãnãtate, ºi nu prin sume de la buget.

comments powered by Disqus