monitorulcj.ro Menu

Finantele vor sa limiteze achizitiile

 Ministerul Finanþelor susþine limitarea cheltuielilor publice destinate achiziþionãrii de bunuri ºi servicii pentru urmãtorii doi ani ºi ºi reducerea accizei la motorinã pânã la nivelul minim admis în UE, de 21 euro/tonã, pentru combaterea crizei economice ºi asigurarea creºterii sustenabile. Mãsura este inclusã într-un document înaintat sindicatelor ºi patronatelor prezente luni la discuþiile de la Ministerul Finanþelor Publice, ce conþine 6 mãsuri ºi 23 de acþiuni anti-crizã pentru relansarea economiei româneºti, între care ºi eliminarea impozitului pe profitul reinvestit. În 23 decembrie, ministrul finanþelor, Gheorghe Pogea, declara, la audierea în comisiile parlamentare, cã programul economic al noului guvern prevede reducerea în 2009 cu 15% a cheltuielilor publice cu bunurile ºi serviciile faþã de 2008 ºi instituirea unui moratoriu pe 12 luni prin care se interzic achiziþiile neesenþiale.PrevederiDocumentul, primul elaborat de Finanþe pentru combaterea crizei economice - prevede asigurarea „cu prioritate, prin bugetul  de stat, a cofinanþãrii necesare proiectelor publice finanþate din fonduri structurale ºi instituirea unui moratoriu de doi ani în care vor fi limitate cheltuielile publice destinate achiziþionãrii de bunuri ºi  servicii“. Textul prevede asigurarea „cu prioritate“, prin bugetul  de stat, a cofinanþãrii necesare proiectelor publice finanþate din fonduri structurale ºi creºterea contribuþiei investiþiilor publice în infrastructurã, „în vederea compensãrii scãderii PIB din sectorul privat“. Pentru finanþarea deficitului bugetar, Finanþele propun emiterea de titluri de stat pe termen lung cu maturitate de cel puþin cinci ani.

comments powered by Disqus