monitorulcj.ro Menu

CE nu vrea triplarea taxei auto

 Vasile Puºcaº, secretar de stat în Departamentul pentru Afaceri Europene, a declarat pentru Realitatea TV cã este vorba de o analizã întocmitã de Uniunea Europeanã ºi cã încã nu au fost finalizate concluziile. Noul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, a declarat, la sfârºitul anului 2008, cã Guvernul va lua o decizie privind taxa auto dupã 15 ianuarie, dupã ce variantele de modificare a taxei vor fi discutate, începând cu 5 ianuarie, de reprezentanþii ministerelor Mediului, Economiei, Finanþelor, Transporturilor ºi ai DAE. El a precizat cã va propune suspendarea temporarã a prevederilor privind triplarea taxei auto „cel puþin parþial, pentru o lunã sau douã“.  Ministrul a spus cã ia în calcul ºi aplicarea unei taxe de primã înmatriculare cu o valoare mai micã, calculatã în funcþie de poluare, care ar urma sã fie inclusã ulterior în impozitul pe autovehicul, plãtit anual.Formula de calcul Taxa de primã înmatriculare, introdusã în Codul Fiscal de la începutul anului trecut, a devenit, din martie 2007, obiectul unei proceduri de încãlcare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeanã. Formula de calcul a taxei propusã de Guvern a fãcut obiectul mai multor runde de negocieri cu reprezentanþii Comisiei Europene, iar autoritãþile de la Bucureºti au fost nevoite sã modifice formula de calcul, astfel încât aceasta sã fie conformã cu normele europene. O altã revizuire a taxei, cea de-a treia, a fost fãcutã dupã ce Camera Deputaþilor a adoptat, la mijlocul lunii februarie 2008, o moþiune simplã a PD-L prin care se cerea anularea taxei. Guvernul a luat în calcul prevederile moþiunii ºi a adoptat, în primãvara acestui an, o nouã formã de calcul. Cu aceastã ocazie, taxa de primã înmatriculare a fost redenumitã „taxa de poluare“ ºi s-a aplicat începând cu 1 iulie 2008. Noua formulã de calcul, care prevedea o taxã mai micã pentru maºinile vechi, a dus la creºterea importurilor de maºini second-hand, concomitent cu scãderea vânzãrilor de maºini noi. În replicã, Guvernul a decis în luna noiembrie suspendarea aplicãrii taxei auto pentru maºinile noi Euro 4 care nu depãºesc capacitatea cilindricã de 2000 cm cubi, în perioada 15 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009, concomitent cu triplarea taxei de auto pentru maºinile second-hand.

comments powered by Disqus