monitorulcj.ro Menu

Surpriza: NUP pentru fiul lui Pacuraru

 „Din materialul probator administrat în cauzã, rezultã cã Pãcuraru Mihnea Corneliu nu a cunoscut scopul în legãturã cu care tatãl sãu a acceptat aceste foloase, respectiv învinuitul Morega Dan Ilie a fãcut promisiunea. Aºa cum am menþionat, învinuitul Pãcuraru Nicolae Paul Anton a acceptat promisiunea de a primi foloasele pentru fiul sãu Pãcuraru Mihnea“, spun procurorii în rechizitoriul prin care i-au trimis în judecatã pe Paul Pãcuraru ºi Dan Ilie Morega. Acesta este ºi motivul pentru care procurorii anticorupþie au decis neînceperea urmãririi penale a fiului fostului ministru al muncii Paul Pãcuraru. „Urmeazã sã se dispunã neînceperea urmãririi penale faþã de numitul Pãcuraru Mihnea Corneliu, pentru cã nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracþiunii de complicitate la luare de mitã sub aspectul laturii subiective“, se aratã în documentul citat.Acuzaþii graveDirecþia Naþionalã Anticorupþie i-a trimis în judecatã pe Paul Pãcuraru, ministru al Muncii în perioada 3 aprilie 2007 - 23 septembrie 2008, ºi Ilie Morega, membru AGA la societãþile comerciale ale complexului Energetic Rovinari, ambii acuzaþi de fapte de corupþie. Potrivit procurorilor, în 3 iunie 2007, Ilie Morega i-ar fi promis lui Paul Pãcuraru - în acea perioadã ministru al Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse - cã îl va sprijini pe fiul lui sã obþinã contracte de achiziþie publicã în domeniul formãrii profesionale la Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni ºi Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia, în condiþiile în care ministrul va numi în funcþia de inspector ºef la Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Gorj persoana indicatã de Morega. Referitor la Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni ºi Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia, DNA aratã cã acestea sunt societãþi la care statul este acþionar majoritar, Morega fiind membru în Adunarea Generalã a Acþionarilor. La data la care Morega i-ar fi fãcut promisiunea lui Pãcuraru, fiul ministrului depusese o ofertã de participare la o licitaþie organizatã de Complexul Energetic Turceni în vederea achiziþionãrii contractului „Instruire cursuri protecþia muncii“, în valoare de 45.500 lei, iar ulterior a depus o ofertã pentru a participa la licitaþia organizatã de Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia pentru contractul de achiziþie publicã „Comunicare ºi spirit de echipã“ în valoare de 68.000 de lei.

comments powered by Disqus