monitorulcj.ro Menu

Estul, prioritate diplomatica

 Potrivit oficialului MAE, principalele repere de pe agenda lui Cristian Diaconescu sunt participarea la reuniunea CAGRE din 26 ianuarie, vizite bilaterale la Chiºinãu ºi la Kiev la invitaþia omologilor moldovean ºi ucrainean, în ultima decadã a lunii ianuarie, vizitã bilateralã la Madrid, la invitaþia omologului spaniol, în 29 ianuarie, participarea la reuniunea ministerialã informalã a SEECP (Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est) de la Chiºinãu, în 30 ianuarie, participare la conferinþa pentru securitate de la München , în perioada 6-8 februarie, participare la reuniunea CAGRE din 23 februarie ºi vizitã bilateralã la Moscova, la invitaþia omologului rus, la sfârºitul lunii februarie.Normalizarea relaþiilorDeplasãrile lui Diaconescu în Republica Moldova, Ucraina ºi Rusia atrag atenþia în mod deosebit. Diaconescu a declarat încã de la începutul mandatului cã va încerca sã schimbe „relaþia contradictorie“ a Bucureºtiului cu Republica Moldova ºi sã echilibreze raporturile cu Moscova. Noul ºef al diplomaþiei române a caracterizat relaþia din ultimii ani cu Republica Moldova ca fiind una „contradictorie“, ca urmare a „incapacitãþii de a avea un proiect“ coerent la nivel naþional. „Relaþia cu Republica Moldova trebuie sã se bazeze pe modul în care vom reuºi sã aducem UE la masa de dialog cu R. Moldova“, a explicat Diaconescu. Acesta considerã cã ºi dialogul transatlantic are, în acest context, o însemnãtate deosebitã. Diaconescu a abordat, cu ocazia audierii în comisiile de politicã externã ale Parlamentului, ºi problematica delicatã a cadrului juridic bilateral ºi a tratatelor cu Republica Moldova. Chiºinãul insistã de mai mulþi ani asupra semnãrii Tratatului politic de bazã ºi a Tratatului privind frontierele de stat, pentru normalizarea relaþiilor.  „Foarte multe probleme cu Republica Moldova sunt generate de faptul cã unele aspecte, din punctul de vedere al Chiºinãului, nu sunt clare“, a declarat atunci Diaconescu, explicând cã aceste ambiguitãþi genereazã o retoricã uneori radicalã peste Prut. Obiectivele ministruluiÎn ceea ce priveºte Rusia, dincolo de componenta importantã pentru securitatea energeticã pe care o va avea vizita ministrului, în contextul actual, se va pune accentul ºi pe pragmatism. „Conºtientizând problemele economice pe care le are România, cred cã o relaþie pragmaticã cu Rusia ar fi foarte beneficã“, a punctat Diaconescu în decembrie. Diaconescu a mai explicat cã pragmatismul trebuie sã intervinã în relaþia comercialã, care poate fi valorificatã dacã este asigurat un cadru normal al relaþiei bilaterale, în care factorul politic sã nu constituie un element de blocaj al relaþiei economice. La ceremonia de învestire a lui Diaconescu, preºedintele Traian Bãsescu a atras atenþia asupra necesitãþii îmbunãtãþirii relaþiilor cu cele trei þãri - R. Moldova, Rusia ºi Ucraina. „Republica Moldova rãmâne marea noastrã grijã, dar aici aº spune cã tot ce þinea de noi - ºi din punct de vedere diplomatic, ºi din punct de vedere al susþinerii la UE - România a fãcut. Mai trebuie sã vrea ºi Chiºinãul, dar... perseverãm“, a declarat Bãsescu.Alin ªerbãnescu l purtãtor de cuvânt MAE„Agenda deplasãrilor externe ale ministrului Cristian Diaconescu pentru urmãtoarele ºase sãptãmâni este aproape finalizatã, ea reflectând direcþiile prioritare de acþiune avute în vedere de ºeful diplomaþiei române“

comments powered by Disqus