monitorulcj.ro Menu

Sold pozitiv pentru straini

 Investitorii strãini au scos anul trecut de pe Bursa de Valori Bucureºti (BVB) circa 148,22 milioane lei, întrerupând astfel o serie de ºase ani în care au fost cumpãrãtori neþi, în timp ce jucãtorii locali au avut un sold pozitiv de 184,09 milioane lei, aratã datele BVB. Astfel, la nivelul anului 2008 investitorii autohtoni au cumpãrat titluri de valoare de la BVB de 4,86 miliarde lei, ºi au vândut de 4,67 miliarde lei, generând astfel un sold pozitiv de 184,09 milioane lei. Strãinii, în schimb, au cedat anul trecut titluri de 2,14 miliarde lei, cu 148,22 milioane lei mai mult decât nivelul achiziþiilor, de 1,99 miliarde lei. Nerezidenþii au avut o serie de ºase ani în care au fost cumpãrãtori neþi, din 2001 pânã în 2007. În cei ºase ani, investitorii români au fost contrapartea strãinilor ºi au înregistrat astfel solduri negative. AcumulãriTotuºi, în ultima lunã din 2008 strãinii au început sã acumuleze ºi au înregistrat un sold pozitiv de 7,02 milioane lei, dupã ce au cumpãrat de 102,53 milioane lei ºi au vândut de 95,51 milioane lei. Ca urmare, jucãtorii autohtoni au fost cei care au vândut mai mult pe Bursã în decembrie, de 84,35 milioane lei, ºi au cumpãrat de 77 milioane lei, ceea ce a determinat un ecart negativ de 7,35 milioane lei. Din 2002 ºi pânã în 2007, investitorii strãini au fost cumpãrãtori neþi la Bursa de la Bucureºti, cu achiziþii de circa 12,1 miliarde lei, în timp ce vânzãrile s-au cifrat la 9,85 miliarde lei, ceea ce înseamnã cã la începutul anului 2008 strãinii aveau un sold pozitiv de circa 2,25 miliarde lei.

comments powered by Disqus