monitorulcj.ro Menu

Cresc asigurarile de viata

 În 2007, piaþa de asigurãri de viaþã a crescut cu 26,5%, pânã la 1,44 miliarde lei, iar în primele nouã luni din 2008 avansul a fost de 26,8%, pânã la 1,31 miliarde de lei. Asigurãrile de viaþã au o pondere de circa 20% în piaþa asigurãrilor. „Un prag similar al deductibilitãþii cu cel de pe piaþa de pensii facultative (pilonul III) ar fi suficient pentru a da un impuls suplimentar dezvoltãrii pieþei de asigurãri de viaþã ºi, totodatã, ar oferi beneficii relevante pentru clienþi“, a menþionat Alexandrescu. Executivul a aprobat anul trecut majorarea pragului de deductibilitate la pensiile private facultative pânã la 400 euro/ angajat din 2009 - adicã la 800 de euro cumulat, de la 400 pe an, în cazul contribuþiei mixte). În România, primele plãtite pentru asigurãrile de viaþã nu sunt deductibile de la plata impozitului, comparativ cu alte state care beneficiazã de o astfel de deductibilitate de mai mulþi ani. Asigurãri necesare„Piaþa de asigurãri de viaþã ar putea creºte cu o ratã de 30-40% în cazul unei deductibilitãþi anual compusã chiar ºi în perioada de crizã, urmând ca în urmãtorii trei ani piaþa sã se dubleze“, a explicat ºeful AIG Life. El s-a arãtat optimist în ce priveºte posibilitatea ca firmele de asigurãri de viaþã sã convingã autoritãþile, prin discuþiile pe care le poartã, de necesitatea introducerii unor facilitãþi fiscale pentru piaþa de asigurãri de viaþã. „Oamenii au o nevoie mai mare de asigurãri de viaþã, mai ales într-o perioadã de crizã, pentru cã nu mai au o sursã financiarã alternativã pentru a-ºi acoperi nevoile“, susþine Alexandrescu. „Introducerea deductibilitãþii pe piaþa de asigurãri de viaþã din România - aºa cum a fost introdusã ºi pe piaþa de pensii facultative - ar avea ºi un caracter social, pentru cã ar lua o presiune de la nivelul guvernului, care va fi astfel preluatã de cãtre asigurãrile de viaþã“, a mai spus ºeful AIG Life. Alexandrescu crede cã, printr-o astfel de mãsurã, guvernul „ar putea muta o parte din consum în economisire, mai ales cã asigurãrile de viaþã oferã garanþii, dar ºi soluþii în cazul unor evenimente majore nedorite“.

comments powered by Disqus