monitorulcj.ro Menu

Majorarile salariale din Sanatate (im)posibile

 Pe 15 noiembrie 2008, în mandatul lui Nicolãescu, Federaþia Sanitas ºi Ministerul Sãnãtãþii au semnat un acordul privind creºterea salariilor în sistemul sanitar cu pânã la 25%, în 2009. Potrivit unui act normativ ce urma sã fie definitivat pânã la 15 decembrie 2008, lefurile din Sãnãtate ar trebui sã creascã diferenþiat, din ianuarie 2009, astfel încât de cele mai importante majorãri sã beneficieze angajaþii cu salarii mici. Majorarea cu pânã la 25 de procente s-ar aplica la salariul de bazã. Potrivit acordului, în afarã de aceastã creºtere, ar urma sã fie majorate ºi sporurile de prevenþie, de la 11 la 15%, iar angajaþii din sistem sã beneficieze de trei prime anuale de stabilitate, în loc de douã, cât primesc în prezent. Fãrã fonduriMinisterul Sãnãtaþii nu dispune momentan de fonduri pentru respectarea acordului de majorare a salariilor în sistemul sanitar, descoperindu-se un deficit bugetar în urma unui audit efectuat de la începutul anului în cadrul instituþiei, a anunþat, ieri, preºedintele Federaþiei SANITAS, Marius Petcu. Petcu a precizat cã dacã pânã la 31 ianuarie 2009, ordonanþa de urgenþã privind salariile din sistemul sanitar nu va fi aprobatã, sindicaliºtii din Sãnãtate vor redeschide conflictul de muncã ºi vor apela, dacã este necesar ºi la grevã. „Ministrul Sãnãtãþii a spus cã dupã aprobarea Legii Bugetului va încerca sã respecte toate prevederile acordului ºi sperãm, totuºi, sã nu se ajungã la grevã“, a adãugat Petcu. Totodatã, Petcu a anunþat cã Ion Bazac se va întâlni la sfârºitul sãptãmânii cu ministrul Finanþelor, Gheorghe Pogea pentru a discuta despre bugetul alocat Sãnãtãþii. Tichete de masã, în 2009Preºedintele SANITAS a mai spus cã, în cadrul întâlnirii cu ministrul Sãnãtãþii, Ion Bazac, i-a fost înmânat actul normativ prin care Guvernul permite acordarea tichetelor de masã în toate spitalele din România, pe tot parcursul anului 2009. Pe 15 noiembrie 2008, în mandatul lui Nicolãescu, Federaþia Sanitas ºi Ministerul Sãnãtãþii au semnat un acordul privind creºterea salariilor în sistemul sanitar cu pânã la 25%, în 2009. Potrivit unui act normativ ce urma sã fie definitivat pânã la 15 decembrie 2008, lefurile din Sãnãtate ar trebui sã creascã diferenþiat, din ianuarie 2009, astfel încât de cele mai importante majorãri sã beneficieze angajaþii cu salarii mici. Majorarea cu pânã la 25 de procente s-ar aplica la salariul de bazã. Potrivit acordului, în afarã de aceastã creºtere, ar urma sã fie majorate ºi sporurile de prevenþie, de la 11 la 15%, iar angajaþii din sistem sã beneficieze de trei prime anuale de stabilitate, în loc de douã, cât primesc în prezent.Marius Petcu l preºedinte Federaþia Sanitas„Existã mii de miliarde de lei vechi care nu se regãsesc în bugetul ministerului ºi al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, ºi care ar fi trebuit sã acopere toate solicitãrile noastre prevãzute în acordul semnat la sfârºitul anului trecut"

comments powered by Disqus