monitorulcj.ro Menu

Romania a furnizat armament Israelului

 Reprezentanþii ANCEX (Agenþia Naþionalã de Control al Exporturilor) de la Direcþia de Arme Convenþionale au spus cã acest document al UE este realizat prin contribuþia statelor, iar datele publicate în cel de-al zecelea raport anual privind exporturile de arme, în decembrie 2008, corespund realitãþii. În total, potrivit raportului citat de EUobserver, în 2007 statele UE au acordat licenþe pentru export de arme în valoare de 200 de milioane de euro cãtre Israel, iar Franþa se detaºeazã ca principal furnizor de arme pentru acest stat. Optsprezece state membre au aprobat 1.018 licenþe de export de arme destinate Israelului. Astfel, în 2007, Israelul a importat din Bulgaria, România, Germania, Polonia ºi Marea Britanie arme de mici dimensiuni ºi muniþie în valoare de 12 milioane de euro. Armament care presupune manevrarea de cãtre douã-trei persoane, de exemplu bombe, torpile ºi alte materiale explozive, în valoare de 23,5 milioane de euro, a fost importat de cãtre Israel din România, Cehia, Germania ºi Slovenia. Totodatã, potrivit raportului citat, Belgia, Franþa ºi România au trimis Israelului materiale pentru flota aerianã în valoare de 18,5 milioane de euro, dintre care exporturile Parisului se ridicã la 10 milioane de euro. Cod de conduitãÎntr-o a patra categorie la care face referire raportul UE este încadrat „echipamentul electronic“ - referindu-se la materiale electronice modificate pentru uz militar, echipamente de navigaþie, sisteme pentru bruiajul sateliþilor. Germania a exportat astfel de echipamente în valoare de cinci milioane de euro, iar Franþa în valoare de 89 de milioane. UE are din 1998 un cod de conduitã privind exporturile de arme, dar acesta este supervizat la nivel naþional, nu de la Bruxelles. Opoziþia din Marea Britanie a fãcut un apel cãtre guvernul britanic de a opri astfel de exporturi cãtre Israel ºi a cerut sã facã presiuni ca toate þãrile UE sã facã acelaºi lucru. Un purtãtor de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a explicat cã exporturile de arme „nu primesc licenþã dacã se considerã cã ar exista un risc ca acestea sã fie folosite pentru agresiune pe plan extern sau pentru represiuni interne“.

comments powered by Disqus