monitorulcj.ro Menu

Apel la deontologie

 Cãtãlin Predoiu a explicat cã nu a spus cã CSM este un sindicat al magistraþilor, ci doar cã „uneori CSM se comportã ca un sindicat, acordând prea multã atenþie pe protecþie ºi prea puþin pe criticã ºi pe cauterizarea problemelor din sistem“. Ministrul Justiþiei a menþionat cã existã cazuri în care repartizarea aleatorie a dosarelor este „manipulatã“ cu ajutorul infrastructurii informatice, în bunã ºtiinþã a unor magistraþi ºi justiþiabili. „Un exemplu de mesaj greºit s-a dat chiar aici faþã de un caz delict de lipsã de deontologie, lipsã de respect faþã de prestigiul profesiei de magistrat. Nu vreau sã menþionez numele. Este adevãrat ce aþi spus, procedural, la un moment dat, cã inspecþia nu a mai avut ce face, dar cred cã mesajul nostru ar trebui sã fie corect în felul urmãtor: data viitoare vom gãsi sã facem ceva. Data viitoare când un magistrat apare într-o anumitã stare pe drumurile publice ºi pune întreaga profesie, întregul sistem judiciar într-o situaþie delicatã, vom gãsi mijloacele ºi metodele procedurale legale sã intervenim ºi sã îndepãrtãm prompt acel magistrat din sistem“, a subliniat ministrul Predoiu.Sistemul, în pericol?El a precizat cã aceste cazuri izolate aruncã o luminã nefavorabilã asupra întregului sistem ºi este pãcat de munca a marii majoritãþi a magistraþilor ºi de încrederea care se pierde în actul de justiþie. „Dacã lãsãm aceºti oameni sã transforme actul de justiþie în injustiþie se pierde în întregime încrederea publicului în sistemul judiciar. ªi acest lucru este un pericol pentru întreaga societate. Putem avea o economie care duduie cu nouã procente creºtere anualã, putem avea un buget îndestulãtor, putem avea multe lucruri, dar dacã nu avem o justiþie, se cheamã cã suntem o societate necivilizatã“, a subliniat reprezentantul Guvernului.Standarde reclamateUn alt mesaj care trebuie transmis, în opinia ministrului Justiþiei, este ºi faþã de cei care, chiar dacã nu comit ilegalitãþi, nu se ridicã totuºi la acele standarde profesionale pe care profesia de magistrat le impune. „Sunt semnale cã nu întotdeauna magistraþii sunt cei mai buni din sala de judecatã ºi acest lucru este un pericol pentru actul de justiþie. Suficienþa nu are ce sã caute în conduita magistratului. Legat de 2008, mi-aº fi dorit mai multã convergenþã între acþiunile noastre, mai ales în ceea ce priveºte Mecanismul de Cooperare ºi Verificare cu Comisia Europeanã. Am avut uneori senzaþia cã alergãm pe culoare diferite, cã abordãm o atitudine concurenþialã ºi cred cã în 2009 trebuie sã schimbã lucrul acesta ºi sã înþelegem cã interesul este comun“, a spus ministrul Predoiu. Potrivit ministrului Justiþiei, sistemul judiciar îºi va desfãºura activitatea în 2009 în condiþii financiare extrem de dure, accentuând cã trebuie sã se dea un mesaj în sensul cã nu trebuie încetinitã implementarea politicilor de modernizare a sistemului pe motiv de lipsã de bani sau insuficienþã financiarã legat de salarii sau chestii logistice.Cãtãlin Predoiu l ministrul Justiþiei„Cred cã atitudinea tranºantã faþã de tot ce este rãu nu este compatibil cu statutul magistratului. Noua conducere va trebuie sã dea un semnal mai clar ºi mai ferm în aceastã direcþie pentru o mai mare vehemenþã faþã de cei care, în optica mea cel puþin, nu au ce sã caute, nu numai în funcþia de magistrat, dar în nicio profesie juridicã“

comments powered by Disqus