monitorulcj.ro Menu

Mechel, prima victima a sistarii gazelor rusesti

 „Am luat decizia amânãrii unor reporniri în industrie pânã sãptãmâna viitoare, când vom avea mai multe informaþii legate de gazul din import. Este vorba despre Mechel Steel Târgoviºte, care au cerut repornirea de mâine (joi n.r.) ºi n-au înþeles în condiþiile actuale. Probabil vom discuta de luni aceastã problemã“, a declarat ministrul Economiei, Adriean Videanu, în conferinþa de presã în care a anunþat decretarea stãrii de urgenþã pe sistemul energetic dupã sistarea totalã a gazelor ruseºti pentru România. Ministrul Economiei a spus cã sistarea gazelor ruseºti reprezintã o problemã serioasã pentru România, care obligã autoritãþile din þara noastrã sã „menþinã în stare de funcþionare sistemul naþional de transport“ pentru ca populaþia sã nu fie afectatã sub nicio formã. 3.000 de angajaþi, în ºomaj tehnicAproximativ 3.000 de angajaþi ai combinatului Mechel Târgoviºte sunt, de la începutul lunii noiembrie, în ºomaj tehnic, pe fondul crizei economice. Mechel Târgoviºte produce oþeluri aliate ºi nealiate, dar ºi oþel beton ºi are aproximativ 3.700 de angajaþi. Capitalul social al companiei este de 172,13 de milioane de lei, divizat în 68,85 de milioane de acþiuni, cu o valoare nominalã de 2,50 de lei. Principalii acþionari sunt compania Mechel International Holdings AG, care deþine 86,60 la sutã din capitalul social ºi SIF Oltenia (SIF5), cu o participaþie de 8,92 la sutã. De asemenea, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) deþine 4,05 la sutã din acþiunile companiei. Mechel, un colos industrial în domeniul oþelului ºi cãrbunelui, este proprietate a oligarhului rus Igor Ziuzin. În 2008, Vladimir Putin a acuzat concernul deþinut de Ziuzin cã spoliazã bugetul de stat al Rusiei prin vânzarea la subpreþ, în strãinãtate, a producþiei de oþel din fabricile sale. Declaraþia lui Putin a fost urmatã de o cãdere severã a acþiunilor Mechel la bursa din Moscova. Mechel mai deþine în România Ductil din Buzãu ºi Combinatul de sârmã de la Câmpia Turzii.Adriean Videanu l ministrul Economiei„Am luat în calcul afectarea cât mai puþin, într-un grad cât mai mic, a industriei din România ºi în acest sens aº putea sã vã spun cã în momentul de faþã încã nu sunt probleme în ceea ce înseamnã asigurarea industriei cu gazul necesar pentru buna funcþionare. Spun încã, pentru cã trebuie sã fiu corect, dacã temperaturile vor scãdea sub o medie de -15 grade Celsius, probabil pe intervale scurte de timp va trebui sã luãm ºi aceste mãsuri de reducere a cantitãþilor de gaze furnizate industriei“

comments powered by Disqus