monitorulcj.ro Menu

Liber la contestatii

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la tezele unice pot depune, miine, contestatii. Potrivit conducerii ISJ, lucrarile candidatilor care se considera nedreptatiti se inchid, pentru a deveni secrete, atit in ceea ce priveste numele candidatului, numarul de ordine acordat initial lucrarii, cit si notele acordate. Lucrarile se predau cu proces verbal de predare-primire, prin doi delegati, comisiei de contestatii. Acesata amesteca lucrarile de la aceeasi disciplina, le renumeroteaza, reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor de corectare si de notare. In situatia in care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, in plus sau in minus, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie. (L. N.)

comments powered by Disqus