monitorulcj.ro Menu

Cartea Verde privind revizuirea acquis-ului in domeniul protectiei consumatorilor

Parlamentul European a adoptat, joi, un raport referitor la Cartea Verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protectiei consumatorilor. Raportul recomanda ca revizuirea sa urmareasca în special actualizarea si alinierea celor opt directive privind protectia consumatorilor, amintite în Cartea Verde.Obiectivul general al revizuirii acquis-ului în domeniul protectiei consumatorilor vizeaza ajungerea la o piata interna reala "a consumatorilor", care sa asigure un echilibru corect între a) standarde înalte ale protectiei consumatorilor: b) competitivitate si c) respectarea principiului de subsidiaritate. Revizuirea este privita ca o sansa unica de a se moderniza Directivele curente referitoare la consumatori si de a se simplifica prevederile în vigoare - atit pentru consumatori cit si pentru furnizorii de servicii. Parlamentul subliniaza ca armonizarea nu trebuie sa determine o reducere a nivelului protectiei consumatorilor asigurat de anumite dispozitii nationale, ci ar trebui sa asigure un nivel de protectie a consumatorilor comparabil în toate Statele Membre.Parlamentul European îsi exprima preferinta pentru adoptarea unei abordari mixte, si anume a unui instrument orizontal care sa vizeze cu prioritate alinierea legislatiei curente si care sa permita umplerea lacunelor, regrupind, conform practicii judiciare constante, aspectele cu caracter transversal din ansamblul directivelor. Raportul considera ca aspectele specifice, care nu intra sub incidenta instrumentului orizontal, trebuie sa fie în continuare abordate separat pentru fiecare directiva sectoriala.112- Numarul European unic pentru apeluri de urgenta Parlamentul European a adoptat, joi, o declaratie scrisa ce solicita evaluarea calitatii operatiunii "112" - numarul European unic pentru apeluri de urgenta. Declaratia a fost adoptata cu larga majoritate (512 deputati, din totalul de 785). În text se solicita Statelor Membre si Comisiei sa se ia masurile necesare pentru asigurarea unui serviciu eficient 112 pe întregul teritoriu al Uniunii.Numarul a fost creat în 1991, pentru ca toti calatorii din spatiul European sa poata apela un numar unic de telefon pentru situatii de urgenta, mai degraba decât sa memoreze numere diferite pentru tari diferite.Declaratia a fost realizata la initiativa deputatilor europeni Diana Wallis (ALDE, UK), Gérard Onesta (Verzi(ALE, FR) si Alejo Vidal- Quadras (PPE-DE, ES) si a fostilor deputati europeni Marc Tarabella si Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, GR)."Dezastrele naturale care au avut loc în Europa în vara trecuta ar trebui sa ne determine sa realizam cit de important este pentru cetaâeni sa cunoasca acest apel telefonic de urgenta, deja operational în toate cele 27 State Membre.  Din pacate, multi cetateni nu cunosc acest apel", au precizat, într-o declaratie comuna la Strasbourg, cei cinci deputati europeni. "Acum ca Parlamentul a sprijinit declaratia noastra, ne asteptam ca echipa Comisiei sa stabileasca o Zi Europeana care sa promoveze campanii de constientizare pentru apelul unic de urgenta 112 (la 11 februarie) si sa evalueze de urgenta stadiul utilizarii tututor serviciilor 112 din Europa", au spus ei.Declaratia cere Comisiei sa evalueze prin intermediul organismelor independente stadiul real de punere în aplicare a numarului 112 în toata Uniunea, folosind metodologia elaborata în 2003. Parlamentul cere Comisiei sa gestioneze telecomunicatiile de urgenta implicând toate politicile vizate si inspirându-se din modelele tarilor care gestioneaza acest tip de sisteme într-o maniera noua si inovatoare.Deputatii subliniaza ca aplicarea corespunzatoare a numarului 112 reprezinta o preocupare pentru mai multe politici ale Uniunii (telecomunicatii, sanatate, securitate interna si protectie civila) si afecteaza altele (transport, turism). Ei considera, totodata, ca Uniunea trebuie sa stabileasca telecomunicatii urgente de înalta calitate si interoperabile între cetateni si serviciile de securitate, în vederea reducerii suferintei si a pierderii de vieti omenesti în timpul accidentelor zilnice si a dezastrelor majore.Prevenirea consumului de droguri si informarea opiniei publice Parlamentul a aprobat, joi, o recomandare a deputatului european Inger Segelström, pentru sprijinirea pozitiei comune a Consiliului referitoare la stabilirea, pentru 2007-2013, a programului specific "Prevenirea consumului de droguri si informarea", ca parte a programului general "Drepturi fundamentale si justitie".Deputatii au aprobat pozitia comuna, însa au atras atentia asupra declaratiei Comisiei din timpul sedintei în plen din septembrie 2007, conform careia "Executivul îsi confirma angajamentul de a transmite direct presedintiei comisiei parlamentare competente (LIBE) proiectul programului anual respectiv si sa informeze fara întârziere Parlamentul European de orice modificare adusa acestuia din urma".  

comments powered by Disqus