monitorulcj.ro Menu

Consiliere de 30.000 dolari la Ocna Mures

 Pentru combaterea somajului ce provine din sectorul minier, la Ocna Mures a fost promovat un proiect ce are ca finantare suma de aproape 30.000 dolari. Proiectul urmeaza sa fie implementat in perioada iulie 2007 - iulie 2008 prin intermediul Asociatiei ASMEA si este intitulat “Centru de Informare si Consiliere Ocna Mures“. Obiectivele proiectului se incadreaza in cele ale programului de restructurare a sectorului minier si atenuare a impactului social, avizat de catre Ministerul Economiei si Comertului (MEC), Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (F.R.D.S.), fiind implementator al Schemei de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere, program gestionat de ANDZM. Finantarea nerambursabila reprezinta  24.661 dolari SUA, din care: împrumut BIRD, 84 la suta, concretizat in 20.715 dolari SUA, contributia Guvernului României de 3.946 dolari, reprezentind 16 la suta, iar contributia locala este de 4.880 dolari SUA. Obiectivele proiectului Proiectul este rezultatul unui parteneriat functional între Consiliul local din Ocna Mures si ONG-uri din domenii diferite: Asociatia Actiuni Sociale prin Metode Educative Active – A.S.M.E.A si Asociatia As 2001- Alba Iulia si are ca scop declarat crearea conditiilor dezvoltarii comunitare prin cresterea accesului grupurilor dezavantajate: virstnici, someri, tineri aflati in situatii de risc, femei defavorizate, persoane sarace din comunitatea miniera Ocna Mures, servicii de informare si consiliere in domeniul social, oferindu-se sanse egale si urmarind reducerea riscului marginalizarii. Daca avem in vedere suma de bani avuta la dispozitie, proiectul este unul foarte important pentru un oras ca Ocna Mures. Ramine de urmarit in ce masura acesta va avea si unele efecte concrete benefice pentru comunitatea din acest oras.               

comments powered by Disqus