monitorulcj.ro Menu

Carnetul la control

Sibienii care au in pastrare propriul carnet de munca, in care sint consemnate inscrisuri anterioare datei de 1 aprilie 2001, au obligatia de a pune carnetul de munca la dispozitia Casei Judetene de Pensii, pentru luarea in evidenta. Carnetele de munca vor fi preluate de catre casa teritoriala de pensii numai daca sint completate corect si sint insotite de copii ale actelor de identitate ale titularilor. La preluarea carnetelor de munca, se va incheia un proces-verbal. Termenul recomandat pentru depunerea carnetelor de munca este pina la 31 decembrie 2007.

comments powered by Disqus