monitorulcj.ro Menu

Aproape 20.000 sponsori pentru nevoiasii din judet

 In aceasta perioada, pe la sediile institutiilor si agentilor economici se prezinta diversi delegati, mai mult sau mai putin insistenti, care prezinta formulare pentru a fi completate de salariati, prin care sa isi exprime optiunea ca procentul de 2 la suta din impozitul datorat veniturilor realizate sa fie directionat de finante spre anume destinatii. Institutiile abilitate de lege ne-au confirmat ca platitorii de impozit pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentind pina la 2 la suta din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, cistigul net anual din transferul titlurilor de valoare, cistigul net anual din operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, in vederea sustinerii entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si pentru acordarea de burse private conform legii. Cum se stie, dupa ce statul are banii in contul sau, greu ii mai da pentru nevoile oamenilor amariti. Dar atunci cind decizia este la indemina contribuabilului, este chiar pacat sa nu decida el ce face cu banii. Optiunea privind dispunerea unei sume de pina la 2 la suta din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare se poate face numai catre o singura entitate nonprofit. Declaratiile se pot depune pina la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. Daca la locul de munca al contribuabilului nu au fost distribuite formulare si nu se ocupa nimeni, formularul se poate depune direct la Administratiile Finantelor Publice mnicipale /orasenesti, la registratura sau pot fi trimise prin posta cu scrisoare recomandata. In ceea ce priveste virarea sumei de pina la 2 la suta din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2005, la nivelul judetului Alba, din datele centralizate de DGFP pina la data de 01.03.2007, unitatile teritoriale din judetul nostru au primit de la contribuabili un numar de 18.619 de solicitari pentru sponsorizarea a 744 entitati nonprofit cu suma de 449.938 RON si 18 pentru sponsorizare cu suma de 485 RON a burselor private.  

comments powered by Disqus