monitorulcj.ro Menu

Aeroport cu acte noi

Obiectivul de investitii a decazut, din categoria „investitie de importanta nationala", in categoria „investitie de importanta judeteana". Intrunite in sedinte extraordinare, cele doua consilii au aprobat, ieri, noile contracte de asociere si de imprumut pentru realizarea obiectivului.Legi noiOdata cu intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana si alinierea la standardele comunitatii europene au fost modificate o serie de prevederi legale. Sub incidenta acestora intra si  asocierea realizata de consiliile judetean si municipal Sibiu pentru realizarea modernizarii aeroportului sibian. In aceste conditii, Ministrul Finantelor Publice a cerut celor doua parti contractante sa refaca contractele de asociere si de imprumut realizate in 2006 si sa aprobe pe cele noi. Ieri, cele doua consilii au ratificat noile documente in cadrul unor sedinte extraordinare.Posibile avantajeOdata cu discutia de principiu purtata de cei doi edili cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii pentru imprumutul necesar realizarii investitiei, conducerea BEI a cerut garantia Ministerului Finantelor Publice la imprumut, garantie cu care MFP a fost de acord. „In noile conditii, data fiind importanta investitiei de interes zonal si judetean, garantiile se depun de catre cei doi participanti la realizarea proiectului, dar exista sansa ca, la licitarea creditarii, sa se inscrie si alte banci, poate cu oferte mai bune decit cele ale BEI", spune Iosif Moldovan, vicepresedinte al Consiliului Judetean Sibiu.Sprijin de la Guvern Schimbarea de optica a ministerului nu influenteaza participarea Guvernului la investitia sibiana. „Am primit jumatate din suma promisa, circa 11 milioane euro si asteptam celelalte 11 milioane. Pina atunci speram ca cele doua parti, respectiv consiliile judetean si municipal, sa realizeze contractarea imprumutului de cite 70 milioane lei fiecare sau echivalentul ei in euro, pentru a asigura continuarea, in ritm sustinut, a lucrarilor", a completat Moldovan.Comisia mixtaPentru credit, CJS si Primaria Sibiu se vor pune  de acord asupra conditiilor necesare de accesare a fondurilor, iar negocierea se va purta de catre o comisie de negociere mixta, formata dintr-un numar egal de membri. Hotaririle aceste comisii se iau cu votul a 2/3 din membri. Anual, acest organism va  prezenta o dare de seama in fata partilor contractante privind participarea la fonduri a celor 2 consilii si a modului in care au fost cheltuite sumele alocate.ImprumutulRambursarea imprumutului va fi suportata de cele doua parti in proportie egala. Plata serviciului datoriei se va efectua direct de fiecare parte contractanta, corespunzator partii sale din obligatie, in contul bancii creditoare. CJS initiaza si implica procedura de achizitie publica privind atribuirea contractelor de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de servicii in vederea contractarii imprumutului, intocmeste documentatia descriptiva aferenta procedurii, cu avizul Primariei Sibiu. Partile nu depind una de alta in ceea ce priveste rambursarea imprumutului si nu raspund solidar pentru rambursare.

comments powered by Disqus