monitorulcj.ro Menu

Noi prevederi legislative privind facturile fiscale

Facturile vor putea fi intocmite in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea autoritatilor de control va trebui asigurata traducerea in limba romana, potrivit modificarilor aduse normelor la Codul Fiscal, aprobate miercuri prin hotarire de Guvern. De la inceputul acestui an a fost abrogata legislatia privind factura fiscala cu regim special, intrucit, prin eliminarea barierelor vamale dupa aderarea Romaniei la UE, marfurile circula insotite de facturi emise de fiecare stat membru, care trebuie recunoscute in statul care realizeaza achizitia intracomunitara. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vinzari baza impozabila va fi transformata in lei. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea “conform bon fiscal nr/ data”. Daca denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina factura, cu unele exceptii, se inscriu numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine documentul si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Fac exceptie de la inscrierea pe prima pagina, denumirea si catitatea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi, precum si baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar fara taxa, precum si reducerile de pret. Precizarea, in functie de cote, a taxei colectate, sau a altor mentiuni, in cazul in care nu se datoreaza taxa, figureaza tot la exceptii. Factura electronica Printre modificarile Codului Fiscal, aprobate de Parlament in luna iulie a anului trecut si intrate in vigoare la 1 ianuarie 2007, se numara si introducerea prevederilor referitoare la facturarea electronica, aplicabile de la data aderarii. Persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa emita facturi catre beneficiarii livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, care contin elementele prevazute de Codul Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nefiind obligatorii. Printre elementele pe care factura trebuie sa le contina in mod obligatoriu figureaza numarul de ordine, data emiterii facturii, denumirea, adresa si codul de inregistrare al firmei care emite factura, precum si al cumparatorului, codul de inregistrare in scopuri de TVA, denumirea si cantitatea bunurilor livrate, baza de impozitare pentru fiecare cota, indicarea taxei colectate, referiri la alte facturi emise anterior. Firmele din Romania care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere trebuie sa solicite la Fisc inregistrarea in scopuri de TVA.

comments powered by Disqus