monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț finalizare proiect „Investoapp – Platformă online bazată pe inteligența artificială pentru managementul și realizarea investițiilor”

04.09.2019

 


ANUNŢ FINALIZARE PROIECT

INVESTOAPP – PLATFORMĂ ONLINE BAZATĂ PE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ PENTRU MANAGEMENTUL ŞI REALIZAREA INVESTIŢIILOR”


 

La data de 20 iunie 2017 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „INVESTOAPP – PLATFORMĂ ONLINE BAZATĂ PE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ PENTRU MANAGEMENTUL ŞI REALIZAREA INVESTIŢIILOR” - Număr proiect: 168, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere


Obiectivul General al proiectului este consolidarea economiei digitale în domeniul managementului investiţiilor publice şi private prin realizarea unei platforme inovatoare de lucru online care integrează fluxuri de date pre-definite (BPM) ce pot fi gestionate, monitorizate şi controlate cu dipozitive de lucru inteligente conectate la internet.

Obiectivul general se operaționalizează prin următoarele obiective specifice/rezultate:


Realizarea unei platforme inovatoare de lucru în domeniul managementului investiţiilor publice şi private prin activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală.

Crearea de minim 8 noi locuri de muncă pentru implementarea activităţilor proiectului, în scopul creşterii competitivităţii firmei prin angajarea de personal cu expertiză în domeniul IT, respectiv în domeniul managementului investiţiilor.


Creşterea capacităţii TIC a intreprinderii prin achiziţionarea unui sistem hardware şi a unor servicii software pentru configurarea şi implementarea bazelor de date necesare platformei de lucru online.

Promovarea rezultatelor proiectului pe scară largă prin organizarea unei conferinţe la nivel naţional, participarea la o conferință internațională în domeniu şi prin publicarea a minim 1 articol în reviste de specialitate cotate în baze de date internaţionale.

Beneficiar al finanţării: INVESTO CORP S.R.L. (Str. Minerilor Nr. 63, biroul 3, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj)
Valoarea totală a proiectului este de 4.395.973,70 lei. Valoarea totală eligibilă este de 4.395.928,70 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.625.437,94 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 463.312,58 lei, valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului este de 1.307.178,18 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 45,00 lei.

Durata proiect: 27 de luni, respectiv de la 20.06.2017 până la 19.09.2019.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Donca Adrian Vasile
Adresă de email: adi_donca@yahoo.com
Telefon: 0745 070 909