monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de presă -,, Extinderea și diversificarea capacității de producție a Pro Algor Com SRL’’

 

ANUNȚ DE PRESĂ

20.06.2019

Titlul proiectului: ,, Extinderea si diversificarea capacitatii de productie a Pro Algor Com SRL’’

 

Pro Algor Com SRL, cu sediul in Piatra Neamt,  Str. Bdul Decebal nr. 9, Bloc 11, Scara A, Etaj P, Ap. 3, derulează  începând cu data de  03.04.2018, proiectul  cu titlul ,, Extinderea si diversificarea capacitatii de productie a Pro Algor Com SRL’’,  cod MySMIS  - 105871 in Cluj-Napoca, Bulevardul MUNCII, Nr. 12, judet Cluj.

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST (ADR NV).

Obiectivul general al proiectului este  cresterea si diversificarea capacitatii de productie precum si extinderea ariei de desfacere a produselor prin : achizitionarea de echipamente tehnologice moderne si performante si a unei aplicatii de specialitate, care sa permita diversificarea gamei de produse, achizitionarea de echipamente TIC, care sa contribuie la eficientizarea activitatii companiei si la inovarea de produse noi, realizarea unui website de prezentare a proiectului si companiei, care sa contribuie la realizarea strategiei de marketing a companiei.

Valoarea totala a proiectului este de 1.421.165,43  lei,  din care finantarea nerambursabila este de 894.008,22 lei -  759.906,99 lei din FEDR   si   134.101,23 lei din bugetul national.

Data începerii  implementarii proiectului este 03.04.2018 şi data finalizării proiectului este 30.06.2019

Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0747489604, e-mail: cezara.vuza@yahoo.com,  persoană de contact Cezara Vuza.

Pro Algor Com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei