monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Privind demararea proiectului “Construire și împrejmuire Grădinița cu program normal în comuna Săcuieu, județul Cluj”

                                                                Comunicat de presă

Data: 31.05.2019

Privind demararea proiectului

“Construire și împrejmuire Grădinița cu program normal în comuna Săcuieu, județul Cluj”

Cod SMIS 122154

 

       Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săcuieu, în calitate de Beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 2860/19.03.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul „Construire și împrejmuire Gradiniță cu program normal în comuna Săcuieu, județul Cluj”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot paercursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

       Valoarea totală a proiectului este de 1.205.146,55 lei din care finanțare nerambursabilă în valoare de 1.042.545,48 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 45 luni, între 01.03.2018 și 30.11.2021, iar locația implementării este comuna Sacuieu nr. 137, județul Cluj.

       Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Săcuieu în vederea creării condițiilor optime de participare a populației preșcolare la aceasta.

      Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale preșcolare în comuna Săcuieu prin construirea unei infrastructuri noi cu o capacitate de 30 de locuri, realizată conform standardelor în vigoare și creșterea calității procesului educațional la nivel preșcolar în cadrul comunei Săcuieu, prin dotarea noii infrastructurieducaționale construite cu echipamentele și dotările necesare desfășurării activității didactice în condiții optime.

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săcuieu

Str. Principală nr. 130, comuna Săcuieu, județul Cluj

Tel: 0264.257.672, fax: 0372.877.610, e-mail: psacuieu@yahoo.com

Persoană de contact: Cuc Gheorghe, Primar

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României